วางแผนครอบครัว เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์

คลินิกวางแผนครอบครัว เตรียมความพร้อม ก่อนตั้งครรภ์ (Preconception and Family Planning)

สไมล์ ไอวีเอฟ คลินิก คลินิกวางแผนครอบครัว ให้คำปรึกษา คู่สมรสที่วางแผนจะมีบุตร ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการการตั้งครรภ์ ตามธรรมชาติ แนะนำวิธีเตรียมความพร้อม ทางด้านร่างกาย และจิตใจ

ให้บริการ

 

นอกจากนั้น สไมล์ ไอวีเอฟ คลินิก ยังช่วยคุณวางแผนการ เว้นระยะมีบุตร และคุมกำเนิดให้อย่างเหมาะสม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์?

คู่แต่งงานบางคู่ ต้องการมีบุตรอาจจะต้องใช้ความพยายาม หลายต่อหลายครั้ง เนื่องจากโอกาสที่คุณผู้หญิง จะตั้งครรภ์ในแต่ละเดือน อยู่ที่ 15-25 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ ต่อโอกาสการตั้งครรภ์ การพูดคุยปรึกษากับแพทย์ผู้เชียวชาญ ทำให้คุณสามารถ เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น ด้วยการวางแผนการตั้งครรภ์กับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามีบุตรยาก  ของ คลินิกวางแผนครอบครัว สไมล์ ไอวีเอฟ คลินิก

เตรียมร่างกายให้พร้อม

เริ่มออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี โดยเริ่มจากสำรวจเกณฑ์ของน้ำหนัก ควรลดน้ำหนัก หรือเพิ่มน้ำหนัก เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สำหรับคุณผู้หญิงควรเริ่มนับรอบเดือน เพื่อช่วยในการคำนวนการตกไข่ และเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ การออกกำลังกายด้วยการเล่นโยคะ เป็นการคลายความเครียด ช่วยให้ผ่อนคลาย ส่งผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ หรือการรับประทานอาหารเสริม

สำหรับคุณผู้หญิง ที่วางแผนครอบครัว ในการมีบุตร ควรเริ่มรับประทาน กรดโฟลิค (ควรปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามีบุตรยาก) เรื่องจำนวนหรือปริมาณ ในแต่ละวัน เพื่อช่วยลดความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคความพิการทางสมอง ของทารกได้ นอกจากนี้ควรดูแลเรื่องสุขภาพจิต ที่ดี

ปัจจุบัน ภาวะการมีบุตรยาก เป็นปัญหาของคู่แต่งงานหลายคู่ แต่ด้วยเทคโนโยชีที่ทันสมัย และการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นมาก ช่วยให้การมีบุตรไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป คลินิกวางแผนครอบครัว สไมล์ ไอวีเอฟ คลินิก มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบัตยาก พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการมีบุตรให้กับคู่แต่งงาน ที่อยู่ในภาวะการมีบุตรยาก พร้อมทั้งช่วยวางแผนการมีบุตรในอนาคต