ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามีบุตรยาก

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร สไมล์ ไอวีเอฟ

รอยยิ้มและความสำเร็จของท่าน คือความสุขในการทำงานของเรา”

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร สไมล์ ไอวีเอฟ ก่อตั้งขึ้นโดยความตั้งใจของ “นายแพทย์กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์” (สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยาก) และกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่มีที่มีประสบการณ์ โดยได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานทางคลินิกสูตินรีเวชกรรม และเปิดให้ดำเนินการเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานขึ้นทะเบียนเป็นคลินิก ที่ได้รับคุณภาพให้เปิดบริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดยกรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

โดยความตั้งใจหลัก คือ ให้คำปรึกษาและดูแลรักษาผู้มีภาวะบุตรยาก ให้ประสบผลสำเร็จในการมีบุตร เพื่อช่วยเติมเต็มความสุข สมบูรณ์ให้ครอบครัว ด้วยบริการที่ตั้งใจและเอาใจใส่ มุ่งเน้นอธิบายให้ความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและขั้นตอนของการรักษา

สไมล์ ไอวีเอฟ คลินิก

who-we-are

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก

Dr.Kittawee Rattanawattanasin
นพ. กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์
(สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีุตรยาก)
ทนพญ. ธนัญญา จันทมาลาพฤกษ์ (ผอ.ห้องปฏิบัติการ)
ทนพญ. ธนัญญา จันทมาลาพฤกษ์
(ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ)
ทนพญ.ธิดา รัตนะจิตร (IVF specialist counselor)
ทนพญ.ธิดา รัตนะจิตร
(IVF specialist counselor)