สิ่งอำนวยความสะดวก

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Smile IVF Clinic เรามีทีมผู้ดูแลส่วนตัว ที่มีประสบการณ์สูง สามารถช่วยเหลือ และดูแลผู้รับบริการได้ในหลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น ไทย อังกฤษ จีน ลาว คอยดูแล ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการตลอดกระบวนการอย่างอบอุ่น ใกล้ชิด และนักวิทยาศาสตร์ ตัวอ่อนที่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาภาวะมีบุตรยาก และมาตรฐานการควบคุมสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือที่ผ่านการรับรอง และเทคนิคการวิเคราะห์ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยีในการรักษาภาวะมีบุตรยาก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการบริการที่สำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน

ให้บริการ
-การทำหัตถการเจาะเก็บเซลล์ไข่เพื่อการทำเด็กหลอดแก้ว
-การผ่าตัดเก็บอสุจิจากท่ออสุจิ/อัณฑะ
-การใส่กลับตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูก
-การผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้องเพื่อแก้ไขภาวะมีบุตรยากและโรคทางนรีเวช
-การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดผ่านกล้องส่องโพรงมดลูก
-การผ่าตัดทั่วไปทางนรีเวช
-ห้องเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด
-ห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด

ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน และห้องปลอดเชื้อ (Embryo Lab & Clean room)

ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Embryo Lab) ได้รับการรับรองมาตรฐานคลินิก
เด็กหลอดแก้วจาก RTAC ออสเตรเลีย และได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015 ไม่ว่าจะเป็นแสงไฟ อากาศภายในมีผลต่อการเติบโตและความสมบูรณ์ของตัว
อ่อนทั้งสิ้น ห้องสะอาดที่ได้มาตรฐานสูงระดับ 10,000 ภายในมีระบบแรงดันอากาศบวก ป้องกัน
ฝุ่นละออง มีการกรองอากาศด้วย Hepa filter ดักจับสารพิษทำให้มีความบริสุทธิ์ของอากาศ
สูงมาก แสงไฟที่ใช้จะเป็นแบบ Non UV Light เพื่อปลอดภัยกับการเจริญเติบโตของตัวอ่อน

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI)

ต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญของนักวิทยาศาสตร์ด้านตัวอ่อนเป็นพิเศษ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะทุกขั้นตอน มีผลต่อความสำเร็จของตัวอ่อนทั้งสิ้น
ให้บริการ
-ไอวีเอฟ (IVF)
-อิ๊กซี่ (ICSI)
-พีซ่า/ เทเซ่ (PESA / TESE)
-การช่วยเปิดเปลือกตัวอ่อน
-การแช่แข็งไข่
-การแช่แข็งตัวอ่อน
-การตรวจตัวอ่อนด้วยเทคโนโลยีตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัวของตัวอ่อน PGT-A, PGT-SR และ PGT-M ด้วยเทคโนโลยี NGS และ sanger sequencing
-บริการตรวจภาวะพาหะโรคพันธุกรรมที่มีความสำคัญ เช่น อัลฟ่าธาลัสซีเมีย จีซิกพีดี โรคกล้ามเนื้อลีบ และตรวจการแหว่งของโครโมโซม Y

ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน EmbryoScope Plus

เป็นตู้เลี้ยงตัวอ่อนแบบพิเศษที่มีกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ และกล้องถ่ายใช้เลนส์ของ Leica ซึ่งจะได้ภาพที่มีความละเอียดสูงมารวมไว้ภายในเครื่องเดียวกัน อีกทั้งยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพแบบ time-lapse ซึ่งจะเป็นการถ่ายภาพของตัวอ่อนอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ตัวอ่อนถูกเลี้ยงอยู่ภายในตู้เพาะเลี้ยง และนั่นจะทำให้ทีมผู้ดูแลสามารถติดตามพัฒนาการของตัวอ่อนได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีผลกระทบต่อการพัฒนาของตัวอ่อนแต่อย่างใด จะช่วยให้ทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเลี้ยงตัวอ่อน (Embryologist) หรือคนไข้สามารถติดตามพัฒนาการของตัวอ่อนได้ตลอดเวลาลดการรบกวนตัวอ่อน ช่วยให้ตัวอ่อนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เพิ่มอัตราการความสำเร็จในการตั้งครรภ์มากขึ้น