Embryo transfer 1 blastocyst increases the chance of success by 70%.

ข้อดีเมื่อตัวอ่อนโตถึงระยะนี้ จะสามารถดึงเซลล์เพื่อไปตรวจหาความผิดปกติของคู่โครโมโซมได้ ยิ่งเพิ่มโอกาสความสำเร็จได้มากขึ้น

แม่ๆหลายคนต้องเจอกับความผิดหวังจากการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) ใส่ตัวอ่อนแล้วไม่ติดสมหวังดังใจ บางคนย้ายมาแล้วหลายครั้งก็ยังไม่ติด

ซึ่งปัจจัยในเรื่องเซลล์ไข่ที่ไม่สมบูรณ์และผนังมดลูกไม่พร้อมเป็นสาหตุหลัก ยังรวมไปถึงความไม่สมดุลของฮอร์โมน และปัญหาภายในอวัยวะสืบพันธุ์ของแม่ๆ ก็เป็นสาเหตุที่อาจส่งผลต่อการขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนได้

ในการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) นั้นหลังจากที่ทำการดูดไข่ออกมาจากตัวคุณแม่แล้วก็จะนำไข่มาปฏิสนธิภายนอก หลังจากนั้นก็จะมีการเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ตัวอ่อนแบ่งเซลล์จนถึงขนาดที่เหมาะสมที่จะสามารถย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกได้

มีคำถามว่าตัวอ่อนระยะที่แตกต่างกันส่งผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์ที่แตกต่างกันหรือไม่
และตัวอ่อน Day5 หรือบลาสโตซิสต์ส่งผลให้โอกาสตั้งครรภ์สูงขึ้นจริงหรือ

การพัฒนาการของตัวอ่อนมนุษย์ จะเริ่มจากเซลล์หนึ่งเซลล์ เป็นสอง เป็นสี่ เป็นแปด เป็นสิบหก โดยเรียกชื่อระยะต่างๆตามจำนวนวันที่เพาะเลี้ยงได้แก่

ตัวอ่อนDay 1 (ระยะไซโกต, Zygote)
ตัวอ่อนDay 3 (ระยะคลีเวจ, Cleavage)
ตัวอ่อนDay 5 (ระยะบลาสโตซิสต์, Blastocyst)

#ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ (Blastocyst) เป็นตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิของไข่และอสุจิซึ่งเลี้ยงให้เติบโตในห้องปฏิบัติการมาได้อายุ 5-6 วัน จะมีเซลล์จำนวน 80-120 เซลล์ ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์จะมีเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์รกที่พร้อมฝังตัวสู่โพรงมดลูก #จึงเรียกได้ว่าเป็นระยะพร้อมฝังตัว

ตัวอ่อน “ระยะบลาสโตซิสต์” ถือว่าเติบโตได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งจะมีวิธีการแบ่งเกรดตัวอ่อนออกเป็น A B C อีกเพราะไม่ใช่ว่าตัวอ่อนระยะนี้จะเป็นตัวอ่อนที่ดีหมดทุกตัว ยังต้องมีการคัดเลือกอีกครั้งก่อนย้ายกลับสู่โพรงมดลูก

อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปการเลี้ยงตัวอ่อนมาถึงระยะนี้จึงเป็นเหมือน “การคัดกรองตัวอ่อน” ในระดับหนึ่งแล้ว ตัวอ่อนที่เติบโตมาถึงระยะนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแข็งแรงในระดับหนึ่ง แพทย์จึงนิยมใส่ตัวอ่อนในระยะ Day 5 เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้นค่ะ

ข้อดีของตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ได้แก่

(1) เป็นการคัดกรองตัวอ่อนคุณภาพดีที่มีออกมาใส่กลับเข้าสู่โพรงมดลูก

เมื่อตัวอ่อนเติบโตมาถึงระยะบลาสโตซิสต์ซึ่งถือเป็นการคัดกรองระดับหนึ่ง จากตัวอ่อนที่มีเรายังแบ่งเกรดจากลักษณะที่พบผ่านกล้องจุลทรรศน์ และคัดเลือกตัวอ่อนที่คุณภาพดีที่สุดที่มีเพื่อย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก ซึ่งหากใส่ถูกตัวก็จะลดระยะเวลาของการรอการตั้งครรภ์ลงได้

(2) มีอัตราฝังตัวและตั้งครรภ์สูง

การย้ายกลับตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ทางโพรงมดลูกนั้นเหมาะสมที่จะฝังตัวมากที่สุด เนื่องจากในภาวะการตั้งครรภ์โดยธรรมชาตินั้น ตัวอ่อนจะเดินทางไปถึงโพรงมดลูกเพื่อที่จะฝังตัวในระยะบลาสโตซิสต์เช่นกัน แต่ถ้าหากเป็นตัวอ่อนระยะDay 3 (Cleavage) จะเป็นช่วงที่ตัวอ่อนอยู่ในท่อนำไข่ จึงอาจจะยังไม่พร้อมในการฝังตัว ต้องใช้เวลาพัฒนาให้เป็นระยะบลาสโตซิสท์ก่อนจึงจะพร้อมสำหรับการฝังตัวที่โพรงมดลูก นอกจากนั้นระยะคลีเวจอาจมีโอกาสหยุดการเจริญเติบโตก่อนการฝังตัวได้ด้วย

(3) ตัวอ่อนที่คุณภาพดีก็จะช่วยลดอัตราการแท้ง

ส่งผลต่อความสำเร็จกับการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์เพิ่มสูงขึ้น

(4) สามารถตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนเพื่อเช็คความผิดปกติได้

เราสามารถดึงเซลล์รกของตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์เพื่อมาตรวจโครโมโซม 23 คู่ด้วยผลที่แม่นยำถึง 99 % เพื่อตรวจ “ดาวน์ซินโดรม” ในกลุ่มแม่อายุเกิน 35 ปี แม่ที่แท้งบ่อย รวมถึงสามารถตรวจคัดกรองโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง โดยใช้เทคนิคการตรวจต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจมากขึ้นว่าตัวอ่อนมีคุณภาพและไม่มีความผิดปกติแฝงอยู่

ที่สำคัญการตรวจโครโมโซมในระยะนี้ไม่ส่งผลกับการตั้งครรภ์ เนื่องจากการดึงเซลล์จากรกไม่ส่งผลกับตัวอ่อน ต่างจากการตรวจตัวอ่อน Day 3 ที่มีตัวอ่อนเพียง 6-8 เซลล์เมื่อไปดึงเซลล์ออกมาก็อาจส่งผลกับตัวอ่อนและการตั้งครรภ์ได้

(5) ลดการเกิดตั้งครรภ์แฝด

เนื่องจากเป็นการคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุด และเป็นระยะที่พร้อมจะฝังตัว ดังนั้นคุณหมอจึงย้ายตัวอ่อนกลับเพียง 1-2 ตัวเท่านั้น จึงลดความเสี่ยงในการ “ตั้งครรภ์แฝด” ซึ่งถือเป็นภาวะแทรกซ้อนของการทำเด็กหลอดแก้ว เพราะการตั้งครรภ์แฝดมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของทั้งแม่และทารกในครรภ์หลายประการเช่น ทารกตายในครรภ์ หรือ คลอดก่อนกำหนด เป็นต้น

(6) ตัวอ่อนที่เหลือสามารถเก็บแช่แข็งไว้ได้

การย้ายกลับตัวอ่อนในจำนวนที่น้อยลง ทำให้มีตัวอ่อนคุณภาพดี เหลือเก็บแช่แข็งไว้สำหรับย้ายกลับในรอบถัดๆ ไปได้ค่ะ

สำหรับข้อเสียของการเลี้ยงตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์อาจจะมีได้ หากมีไข่น้อย แล้วได้ตัวอ่อนไม่มาก การเลี้ยงตัวอ่อนนานไปจนถึงวันที่ 5-6 อาจไม่มีตัวอ่อนเหลือให้ย้ายกลับสู่โพรงมดลูก เนื่องจากตัวอ่อนตายหมดหรือคุณภาพไม่ดี

จากเหตุผลที่กล่าวมา สรุปได้ว่า “การได้ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์มีโอกาสในการตั้งครรภ์สูงกว่า”

 

ดังนั้นถึงแม้ว่าคัดโครโมโซมผ่าน ได้ตัวอ่อนเกรด A ไม่ได้หมายความว่าจะติด 100% ถ้าคัดผ่านมีโอกาสติด 70% อีก 30 % ก็เป็นปัจจัยอื่นๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นค่ะ

💟การบำรุงล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทยจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยเพิ่มโอกาสค่ะ ทั้งการบำรุงเซลล์ไข่และสเปิร์มให้สมบูรณ์เป็นการเพิ่มโอกาสให้ได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพ รักษาโรคต่างๆ ติ่งเนื้อหรือเนื้องอก หรือท่อนำไข่อุดตัน หรือบวมน้ำที่เป็นอุปสรรคก่อนการย้ายตัวอ่อน

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมบำรุงผนังมดลูกให้หนาตามเกณฑ์พร้อมก่อนใส่ตัวอ่อน ประกอบกับปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อนก็จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการฝังตัวได้ค่ะ

แชร์

บทความอื่นๆ

ERA® Endometrial Receptivity Analysis

Endometrial Receptivity Analysis (ERA).

 • Many women undergoing IVF are unable to get pregnant, even after transferring good quality embryos. Although a good quality embryo is an important starting point, it is also important to transfer the embryo into a uterus that is ready to receive the embryo.
 • The timing of embryo transfer must be coordinate with your body´s menstrual cycle, neither too early nor too late, but at just the right time. For most women, the best time to transfer an embryo it´s the same, but for some women, it can be different.

  What is the endometrium?

  • The interior of the uterus is lined with a tissue called endometrium, which is prepared each month for the arrival of an embryo and it’s the nest where the embryo implants and resides during gestation. Even the best embryo will fail to implant if conditions aren’t right.

What is Endometrial receptivity?

 • The endometrium is receptive when it is ready for embryo implantation to occur. This period of receptivity is called the window of implantation.
 • Each woman has a unique window. Knowing your personal window of implantation, you can optimize your chances of pregnancy doing a personalized embryo transfer.

What is ERA test?

 • ERA® is the first diagnostic test that determines each woman’s unique personalized embryo transfer timing,therefore synchronizing the embryo transfer with the individualized window of implantation.

How does it work?

ERA TEST RESULTS

 • A RECEPTIVE RESULT

  A receptive result shows that the window of implantation is located on the day of taking the sample. The recommendation is to proceed with embryo transfer under the same conditions as for biopsy.

 • A NON – RECEPTIVE RESULT

  A non-receptive result shows a displaced window of implantation. In this case, with the ERA computational predictor, we will estimate your window of implantation indicating when your personalized embryo transfer is optimal in 90% of the cases. A second biopsy will be needed in only 10% of cases.

Why use ERA?

 • When performing the embryo transfer in a personalized way, the chances of getting pregnant are increased after the assisted reproduction treatment.
 • 72.5%* pregnancy rate using ERA in the first IVF cycle in any patient.
 • Maximize your chances of pregnancy and don’t lose good embryos.
 • 7 in 10 women gave birth after 1 year*.
 • Our recent randomized study* proves that a personalized embryo transfer is superior to the classic frozen embryo transfer.

Is ERA for you?

This test is recommended if:

 • Indicated for all patients starting assisted reproductive treatments, and has the greatest benefit for those who have experienced repeated implantation failures.
What are the health risks for women with PCOS?

Common PCOS signs and symptoms include the following:

 • Irregular menstrual periods—Menstrual disorders can include absent periods, periods that occur infrequently or too frequently, heavy periods, or unpredictable periods.
 • Infertility—PCOS is one of the most common causes of female infertility.
 • Obesity—Up to 80% of women with PCOS are obese.
 • Excess hair growth on the face, chest, abdomen, or upper thighs—This condition, called hirsutism, affects more than 70% of women with PCOS.
 • Severe acne or acne that occurs after adolescence and does not respond to usual treatments.
 • Oily skin
 • Patches of thickened, velvety, darkened skin called acanthosis nigricans
 • Multiple small fluid-filled sacs in the ovaries

What causes PCOS?

Although the cause of PCOS is not known, it appears that PCOS may be related to many different factors working together. These factors include insulin resistance, increased levels of hormones called androgens, and an irregular menstrual cycle.

What is insulin resistance?

Insulin resistance is a condition in which the body’s cells do not respond to the effects of insulin. When the body does not respond to insulin, the level of glucose in the blood increases. This may cause more insulin to be produced as the body tries to move glucose into cells. Insulin resistance can lead to diabetes mellitus. It also is associated with acanthosis nigricans.

What can high levels of androgens lead to?

When higher than normal levels of androgens(LH, DHEAS) are produced, the ovaries may be prevented from releasing an egg each month (a process called ovulation). High androgen levels also cause the unwanted hair growth and acne seen in many women with PCOS.

What can irregular menstrual periods lead to?

Irregular menstrual periods can lead to infertility as ovulation does not happen and in addition may be associated with other hormonal imbalance as well which may coexist like thyroid disorders, abnormal prolactin levels etc.

What are the health risks for women with PCOS?

PCOS affects all areas of the body, not just the reproductive system which we encounter during the reproductive years but also increases a woman’s risk of serious conditions that may have lifelong consequences.

Insulin resistance increases the risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease. Another condition that is associated with PCOS is metabolic syndrome. This syndrome contributes to both diabetes and heart disease.

Women with PCOS also tend to have a condition called endometrial hyperplasia, in which the lining of the uterus becomes too thick. This condition increases the risk of endometrial cancer.

Are treatments available for women with PCOS?

A variety of treatments are available to address the problems of PCOS.

Treatment is tailored to each woman according to symptoms, other health problems, and whether she wants to become pregnant or has completed her family .

How can combined hormonal birth control pills be used to treat women with PCOS?

Combined hormonal birth control pills can be used for long-term treatment in women with PCOS who do not wish to become pregnant.

Combined hormonal pills contain both estrogen and progestin. These birth control pills regulate the menstrual cycle and reduce hirsutism and acne by decreasing androgen levels. They also decrease the risk of endometrial cancer.

What effect can weight loss have on women with PCOS?

For overweight women, weight loss alone often regulates the menstrual cycle. Even a loss of 10–15 pounds can be helpful in making menstrual periods more regular. Weight loss also has been found to improve cholesterol and insulin levels and relieve symptoms such as excess hair growth and acne.

How can insulin-sensitizing drugs help treat women with PCOS?

Insulin-sensitizing drugs used to treat diabetes frequently are used in the treatment of PCOS. These drugs help the body respond to insulin. These drugs are taken after consulting a specialist .In women with PCOS, they can help decrease androgen levels and improve ovulation. Restoring ovulation helps make menstrual periods regular and more predictable.

What can be done to increase the chances of pregnancy for women with PCOS?

The first step is to consult a specialist who will take you through your problem after a detailed analysis. There is no one formula to reach to that goal but each individual needs a different approach ,be it medically or psychologically.

Successful ovulation is the first step toward pregnancy.

For overweight women, weight loss often accomplishes this goal.

Medications also may be used to cause ovulation and insulin sensitizing drugs.

Surgery on the ovaries has been used when other treatments do not work. However, the long-term effects of these procedures are not clear.

INTRA UTERINE INSEMINATION (IUI) TREATMENT

What Is Intrauterine Insemination?

Intrauterine insemination (IUI) is a treatment for fertility that entails the sperm that is implanted into your uterus. In a healthy woman, the egg reaches your fallopian tube from the ovary, where the egg and the sperm are fertilised. When this does not happen naturally, the woman can elect IUI, which is a type of artificial insemination. In the procedure, the sperm is washed, and only good-quality sperm are used. IUI treatment means that the partner’s sperm is implanted in the uterus via a catheter. Fertility specialists often elect IUI before they consider alternative invasive or expensive fertility treatments. You may be advised to take fertility drugs to ensure that eggs are released during your ovulation. IUI insemination can be performed with your partner’s sperm or with donor sperm.

Is IUI Treatment Preferred?

Couples may elect intrauterine insemination while considering many factors, such as infertility issues, or as an alternative for women who choose to become parents without a spouse, with a donor or for LGBT couples. IUI may be also preferred when the female or male partner is experiencing the following medical conditions:

Cervical Mucus Or Cervix Problems

Your cervix provides an opening for the uterus, and the mucus produced in the cervix enables the sperm to move from the vagina to the fallopian tubes. Thick mucus can hamper the mobility of the sperm. With IUI treatment, the sperm is placed into your uterus.

Sperm Issues:

Semen analysis is part of infertility treatment–if your partner’s sperm is weak, small or has an irregular shape, or if your partner cannot produce the required quantity of sperm. Intrauterine insemination can help these problems because only best quality sperm is used in the treatment.

Erection or Ejaculation Dysfunction:

The IUI treatment can be used in cases when a partner cannot sustain an erection or isn’t able to ejaculate.

Unexplained Infertility:

This condition is usually when infertility specialists cannot determine the cause for infertility.

IUI Process

Consultation:

During your initial IUI fertility consultation, the fertility specialists will discuss your medical history and family building goals. Diagnostic tests will be ordered to check your fallopian tubes and uterus. This helps determine the best fertility treatment for you.

Medications:

IUI treatment occurs during ovulation. Fertility medications may be used to stimulate ovulation. Your clinic will monitor you with ultrasounds and bloodwork to determine the best time for insemination.

Procedure:

Your partner’s or donor’s sperm will be prepared in our lab using a sperm wash for the best quality. The IUI procedure takes a few minutes and is painless, similar to a pap smear. You can resume normal activities after.

Post-Procedure:

Two weeks after Intrauterine insemination, a pregnancy test will be done. If positive, your fertility team will monitor your pregnancy. And in case your pregnancy test is negative, they will plan a new cycle or explore other treatments.

Benefits Of IUI Treatment

IUI is a simple and cost-effective fertility treatment recommended for various conditions like cervical factor infertility, anovulatory infertility, moderate male factor infertility, immunological infertility, and unexplained infertility. Also, IUI makes it easier for the sperm to reach an egg because it reduces the time and distance it has to reach the egg, which enhances your chance of becoming pregnant.
Research suggests that with ovarian hyperstimulation, the success rate of IUI can increase. The IUI treatment is preferred for women under 35 with functional tubes, shorter infertility duration, and moderate male infertility, especially in limited technology settings. Your specialists may advise four to six intrauterine insemination cycles before considering IVF or other options.

Risks

The IUI treatment is a non-invasive and safe procedure, with minimal risk of serious complications. Some potential risks include:

Infection:
The intrauterine insemination procedure carries a slight risk of infection, but your doctor uses sterile instruments to minimise this risk, making infection rare.

Multiple Babies
If fertility medications are used to induce ovulation, there’s a chance of having multiple babies due to the release of more than one egg. Your doctor will carefully monitor and adjust the medication to avoid excessive egg release.

Other Symptoms
In some cases, fertility medications during IUI may cause ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS), leading to enlarged ovaries, fluid buildup, and cramping. Rarely, OHSS can cause more severe symptoms like dizziness, sudden weight gain, shortness of breath, nausea, severe abdominal pain, or an increase in abdominal size. If you experience any of these symptoms, contact your doctor immediately.

Preparing For IUI Treatment

In a typical IUI cycle, it starts at the beginning of your period and ends about two weeks after the IUI with a blood pregnancy test. Around the second or third day of your period, a blood test confirms if you’re not already pregnant. Your doctor may perform a transvaginal ultrasound to check your uterine lining and ovarian follicles. Before ovulation, additional ultrasounds ensure the lining thickens and follicles grow. When one mature follicle measures over 20mm, ovulation time is near. Your doctor may use an hCG trigger shot to induce ovulation, or you can measure LH levels at home. When LH levels peak, the IUI is performed the following day.

The IUI treatment itself is brief. However, it is preceded by sperm washing and preparation, and monitoring the woman’s menstrual cycle. Overall, the entire IUI intrauterine insemination process, from initial consultation to insemination, can take several weeks.

ข้อดีเมื่อตัวอ่อนโตถึงระยะนี้ จะสามารถดึงเซลล์เพื่อไปตรวจหาความผิดปกติของคู่โครโมโซมได้ ยิ่งเพิ่มโอกาสความสำเร็จได้มากขึ้น

แม่ๆหลายคนต้องเจอกับความผิดหวังจากการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) ใส่ตัวอ่อนแล้วไม่ติดสมหวังดังใจ บางคนย้ายมาแล้วหลายครั้งก็ยังไม่ติด

ซึ่งปัจจัยในเรื่องเซลล์ไข่ที่ไม่สมบูรณ์และผนังมดลูกไม่พร้อมเป็นสาหตุหลัก ยังรวมไปถึงความไม่สมดุลของฮอร์โมน และปัญหาภายในอวัยวะสืบพันธุ์ของแม่ๆ ก็เป็นสาเหตุที่อาจส่งผลต่อการขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนได้

ในการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) นั้นหลังจากที่ทำการดูดไข่ออกมาจากตัวคุณแม่แล้วก็จะนำไข่มาปฏิสนธิภายนอก หลังจากนั้นก็จะมีการเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ตัวอ่อนแบ่งเซลล์จนถึงขนาดที่เหมาะสมที่จะสามารถย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกได้

มีคำถามว่าตัวอ่อนระยะที่แตกต่างกันส่งผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์ที่แตกต่างกันหรือไม่
และตัวอ่อน Day5 หรือบลาสโตซิสต์ส่งผลให้โอกาสตั้งครรภ์สูงขึ้นจริงหรือ

การพัฒนาการของตัวอ่อนมนุษย์ จะเริ่มจากเซลล์หนึ่งเซลล์ เป็นสอง เป็นสี่ เป็นแปด เป็นสิบหก โดยเรียกชื่อระยะต่างๆตามจำนวนวันที่เพาะเลี้ยงได้แก่

ตัวอ่อนDay 1 (ระยะไซโกต, Zygote)
ตัวอ่อนDay 3 (ระยะคลีเวจ, Cleavage)
ตัวอ่อนDay 5 (ระยะบลาสโตซิสต์, Blastocyst)

#ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ (Blastocyst) เป็นตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิของไข่และอสุจิซึ่งเลี้ยงให้เติบโตในห้องปฏิบัติการมาได้อายุ 5-6 วัน จะมีเซลล์จำนวน 80-120 เซลล์ ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์จะมีเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์รกที่พร้อมฝังตัวสู่โพรงมดลูก #จึงเรียกได้ว่าเป็นระยะพร้อมฝังตัว

ตัวอ่อน “ระยะบลาสโตซิสต์” ถือว่าเติบโตได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งจะมีวิธีการแบ่งเกรดตัวอ่อนออกเป็น A B C อีกเพราะไม่ใช่ว่าตัวอ่อนระยะนี้จะเป็นตัวอ่อนที่ดีหมดทุกตัว ยังต้องมีการคัดเลือกอีกครั้งก่อนย้ายกลับสู่โพรงมดลูก

อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปการเลี้ยงตัวอ่อนมาถึงระยะนี้จึงเป็นเหมือน “การคัดกรองตัวอ่อน” ในระดับหนึ่งแล้ว ตัวอ่อนที่เติบโตมาถึงระยะนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแข็งแรงในระดับหนึ่ง แพทย์จึงนิยมใส่ตัวอ่อนในระยะ Day 5 เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้นค่ะ

ข้อดีของตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ได้แก่

(1) เป็นการคัดกรองตัวอ่อนคุณภาพดีที่มีออกมาใส่กลับเข้าสู่โพรงมดลูก

เมื่อตัวอ่อนเติบโตมาถึงระยะบลาสโตซิสต์ซึ่งถือเป็นการคัดกรองระดับหนึ่ง จากตัวอ่อนที่มีเรายังแบ่งเกรดจากลักษณะที่พบผ่านกล้องจุลทรรศน์ และคัดเลือกตัวอ่อนที่คุณภาพดีที่สุดที่มีเพื่อย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก ซึ่งหากใส่ถูกตัวก็จะลดระยะเวลาของการรอการตั้งครรภ์ลงได้

(2) มีอัตราฝังตัวและตั้งครรภ์สูง

การย้ายกลับตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ทางโพรงมดลูกนั้นเหมาะสมที่จะฝังตัวมากที่สุด เนื่องจากในภาวะการตั้งครรภ์โดยธรรมชาตินั้น ตัวอ่อนจะเดินทางไปถึงโพรงมดลูกเพื่อที่จะฝังตัวในระยะบลาสโตซิสต์เช่นกัน แต่ถ้าหากเป็นตัวอ่อนระยะDay 3 (Cleavage) จะเป็นช่วงที่ตัวอ่อนอยู่ในท่อนำไข่ จึงอาจจะยังไม่พร้อมในการฝังตัว ต้องใช้เวลาพัฒนาให้เป็นระยะบลาสโตซิสท์ก่อนจึงจะพร้อมสำหรับการฝังตัวที่โพรงมดลูก นอกจากนั้นระยะคลีเวจอาจมีโอกาสหยุดการเจริญเติบโตก่อนการฝังตัวได้ด้วย

(3) ตัวอ่อนที่คุณภาพดีก็จะช่วยลดอัตราการแท้ง

ส่งผลต่อความสำเร็จกับการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์เพิ่มสูงขึ้น

(4) สามารถตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนเพื่อเช็คความผิดปกติได้

เราสามารถดึงเซลล์รกของตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์เพื่อมาตรวจโครโมโซม 23 คู่ด้วยผลที่แม่นยำถึง 99 % เพื่อตรวจ “ดาวน์ซินโดรม” ในกลุ่มแม่อายุเกิน 35 ปี แม่ที่แท้งบ่อย รวมถึงสามารถตรวจคัดกรองโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง โดยใช้เทคนิคการตรวจต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจมากขึ้นว่าตัวอ่อนมีคุณภาพและไม่มีความผิดปกติแฝงอยู่

ที่สำคัญการตรวจโครโมโซมในระยะนี้ไม่ส่งผลกับการตั้งครรภ์ เนื่องจากการดึงเซลล์จากรกไม่ส่งผลกับตัวอ่อน ต่างจากการตรวจตัวอ่อน Day 3 ที่มีตัวอ่อนเพียง 6-8 เซลล์เมื่อไปดึงเซลล์ออกมาก็อาจส่งผลกับตัวอ่อนและการตั้งครรภ์ได้

(5) ลดการเกิดตั้งครรภ์แฝด

เนื่องจากเป็นการคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุด และเป็นระยะที่พร้อมจะฝังตัว ดังนั้นคุณหมอจึงย้ายตัวอ่อนกลับเพียง 1-2 ตัวเท่านั้น จึงลดความเสี่ยงในการ “ตั้งครรภ์แฝด” ซึ่งถือเป็นภาวะแทรกซ้อนของการทำเด็กหลอดแก้ว เพราะการตั้งครรภ์แฝดมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของทั้งแม่และทารกในครรภ์หลายประการเช่น ทารกตายในครรภ์ หรือ คลอดก่อนกำหนด เป็นต้น

(6) ตัวอ่อนที่เหลือสามารถเก็บแช่แข็งไว้ได้

การย้ายกลับตัวอ่อนในจำนวนที่น้อยลง ทำให้มีตัวอ่อนคุณภาพดี เหลือเก็บแช่แข็งไว้สำหรับย้ายกลับในรอบถัดๆ ไปได้ค่ะ

สำหรับข้อเสียของการเลี้ยงตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์อาจจะมีได้ หากมีไข่น้อย แล้วได้ตัวอ่อนไม่มาก การเลี้ยงตัวอ่อนนานไปจนถึงวันที่ 5-6 อาจไม่มีตัวอ่อนเหลือให้ย้ายกลับสู่โพรงมดลูก เนื่องจากตัวอ่อนตายหมดหรือคุณภาพไม่ดี

จากเหตุผลที่กล่าวมา สรุปได้ว่า “การได้ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์มีโอกาสในการตั้งครรภ์สูงกว่า”

 

ดังนั้นถึงแม้ว่าคัดโครโมโซมผ่าน ได้ตัวอ่อนเกรด A ไม่ได้หมายความว่าจะติด 100% ถ้าคัดผ่านมีโอกาสติด 70% อีก 30 % ก็เป็นปัจจัยอื่นๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นค่ะ

💟การบำรุงล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทยจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยเพิ่มโอกาสค่ะ ทั้งการบำรุงเซลล์ไข่และสเปิร์มให้สมบูรณ์เป็นการเพิ่มโอกาสให้ได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพ รักษาโรคต่างๆ ติ่งเนื้อหรือเนื้องอก หรือท่อนำไข่อุดตัน หรือบวมน้ำที่เป็นอุปสรรคก่อนการย้ายตัวอ่อน

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมบำรุงผนังมดลูกให้หนาตามเกณฑ์พร้อมก่อนใส่ตัวอ่อน ประกอบกับปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อนก็จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการฝังตัวได้ค่ะ