PESA/TESE การเก็บเชื้ออสุจิโดยตรงจากอัณฑะ เมื่อสามี “เป็นหมัน” มีลูกได้ ด้วย ICSI

ส่วนใหญ่หมอจะแนะนำให้ทำเด็กหลอดแก้ว กรณีเก็บตัวเชื้ออสุจิได้น้อย

วิธีการคือ หมอจะทำ pesa(ดูดอสุจิจากอัณฑะ) หรือ tese(ตัดชิ้นเนื้ออัณฑะหาอสุจิ) แล้วมาผสมกับไข่เราด้วยวิธี icsi แล้วย้ายตัวอ่อนกลับเข้าโพรงมดลูกเรา

PESA/TESE คือ การเก็บเชื้ออสุจิโดยตรงจากอัณฑะ

การผ่าตัดหาเชื้ออสุจิ ใช้ในกรณีปัญหามีบุตรยาก เกิดจากฝ่ายชาย เกี่ยวกับการสร้าง หรือหลั่งอสุจิ เช่น เป็นหมัน, มีอัณฑะเหลือข้างเดียว, หลั่งน้ำเชื้อได้ แต่ไม่พบตัวอสุจิ, ไม่สามารถหลั่งน้ำเชื้อได้ เนื่องจากท่อนำอสุจิอุดตัน หรือพิการแต่กำเนิด ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามีบุตรยาก จะทำการดูดเก็บ หรือผ่าตัดจากชิ้นเนื้อ ของอัณฑะโดยตรง เพื่อหาตัวเชื้ออสุจิ จากท่อน้ำเชื้ออสุจิ หรือลูกอัณฑะ แล้วนำไปใช้ ในกระบวนการปฏิสนธิ (ICSI) ต่อไป

ชนิดของการดูดหรือผ่าตัดหาเชื้ออสุจิ

การผ่าตัดหาเชื้ออสุจิ มีหลายชนิด แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัย เลือกประเภท ของการผ่าตัด ตามความเหมาะสม PESA (PERCUTANEOUS EPIDIDYMAL SPERM ASPIRATION)

เป็นวิธีการรักษา โดยทั่วไปหากพบว่าไม่มีอสุจิ ในน้ำเชื้อ แพทย์จะใช้เข็มขนาดเล็ก เจาะผ่านถุงอัณฑะ เข้าสู่ท่อหลัก ที่เก็บเชื้ออสุจิ จากนั้นดูดเอาของเหลวที่ได้ ไปตรวจวิเคราะห์ หาตัวเชื้ออสุจิ และประเมินคุณภาพ ก่อนนำไปใช้ต่อไป

การผ่าตัดด้วยวิธี PESA ใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที และสามารถใช้ยาชาฉีดเฉพาะที่ หรือยานำสลบ ให้หลับลึกก่อนการทำหัตถการ  หลังทำพักฟื้นประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถเดินทางกลับบ้านได้

TESE (TESTICULAR SPERM EXTRACTION)

ในกรณีที่ดูดแล้ว ไม่สามารถพบเชื้ออสุจิ ในท่อหลักที่เก็บเชื้ออสุจิ  แพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อ ขนาดเล็กจากอัณฑะ ที่มีหลอดสร้างอสุจิขนาดเล็ก ๆ เพื่อนำไปตรวจหาตัวเชื้ออสุจิ ซึ่งวิธีการนี้ ต้องใช้การทำให้หลับ หรือสลบ อาจมีอาการเจ็บปวดบ้าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะหายเจ็บปวดภายใน 3 วัน

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

การผ่าตัดหาเชื้ออสุจิส่วนใหญ่พบความผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการตกเลือดและการติดเชื้อ แต่จะเกิดขึ้นน้อยมากประมาณ 1% อาจจะมีอาการปวดหัวบ้าง ฉีดยานอนหลับหรือยาสลบได้เหมือนการผ่าตัดทั่วไป

  • ปัจจุบัน ไม่ค่อยใช้คำว่าเป็นหมันแล้ว เพราะเทคโนโลยีสามารถช่วยให้เราเก็บตัวเชื้ออสุจิได้ ถึงแม้มีน้อยมาก และสามารถท้องได้โดยทำเด็กหลอดแก้ว
  • ถ้ามีปัญหาจากเชื้อน้อย หรือมีปํญหาชัดเจน โอกาสสำเร็จในการรักษาโดย IVF สูงมาก
  •  ยิ่งปล่อยไว้นาน อายุเริ่มมากขึ้น โอกาสสำเร็จจะลดลง และใช้เงินมากขึ้น