สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เอง ก็น่ากลัวขึ้นทุกวัน [...]