สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เอง ก็น่ากลัวขึ้นทุกวัน [...]
วัคซีนจำเป็นสำหรับคนท้องที่คุณหมอแนะนำ 😷วัคซีนไ [...]

American Society for Reproductive Medicine (ASRM) Patient Management and Clinical Recommendations During the Coronavirus (COVID-19) Pandemic
UPDATE No. 16 – July 23, 2021
Reproductive Facts Regarding COVID-19 Vaccination

对于不孕不育并且打算做试管婴儿的患者来说,通过阴道B超检查是常用的方法。