แชร์ประสบการณ์ การทำ IUI แล้วได้ลูกแฝด 2

ประสบความสำเร็จ ฉีดเชื้อทำ IUI ครั้งแรกแล้วได้ลูกแฝด ที่ Smile IVF Clinic

ความสำเร็จในการตั้งครรภ์ด้วยวิธี IUI

ขอขอบคุณ คุณปริ้นท์ และคุณต้า สำหรับการแชร์ประสบการณ์ดีๆ ค่ะ

IUI ครั้งแรกแล้วได้ฝาแฝดเลย ความประทับใจที่อยากจะขอแชร์ ของคุณแม่มือใหม่

Line Official Account Smile IVF Clinic
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 097 1977
สายด่วน :
อาคารอารีย์ ฮิลล์ (Ari Hills) ชั้น 21
428 ซอยพหลโยธิน 10, ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน, เขตพญาไท 10400
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
YOU MAY ALSO LIKE