ฝาแฝดที่สำเร็จด้วย ICSI และ NGS

ฝาแฝดที่สำเร็จด้วยการทำ ICSI และ NGS

ฝาแฝดที่สำเร็จด้วย ICSI และ NGS

ฝาแฝดที่สำเร็จด้วยการทำ ICSI และ NGS

น้องอาโป น้องวาโย เด็กที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI) และตรวจคัดกรองโครโมโซม (NGS)

 

อีกหนึ่งความตั้งใจและความภูมิใจของเราที่ Smile IVF Clinic เราให้บริการวางแผนเพื่อการมีบุตร โดยให้คนไข้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกขั้นตอนการรักษา ดูแลตั้งแต่ให้คำปรึกษาไปตลอดจนถึงคลอด เพื่อให้ได้น้องที่สมบูรณ์แข็งแรง

ฝาแฝดที่สำเร็จด้วย ICSI และ NGS
ฝาแฝดที่สำเร็จด้วย ICSI และ NGS

[NEXForms id=”6″ ]

YOU MAY ALSO LIKE