ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง ทำ ICSI ครั้งแรก ได้ลูกชายน่ารักสม [...]
ลูกชาย สายใยเติมเต็มครอบครัว จากการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI [...]
ฝาแฝดที่สำเร็จด้วยการทำ ICSI และ NGS น้องอาโป น้องวาโย [...]