คุณแม่ที่คิดวางแผนจะตั้งครรภ์เพื่อเตรียมพร้อมในการมีลูกน้อย คือ การฉีดวัคซีน ที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ทั้งคุณลูกและคุณแม่ Smile IVF Clinic เราขอแนะนำ 6 วัคซีนสำคัญ