ได้ลูกแฝดจากการทำ ICSI หลังคุณหมอแนะนำให้ทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธี ICSI ใส่ตัวอ่อนระยะบลาสโตซีสท์ในรอบแช่แข็ง ก่อนจะประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์เลยตั้งแต่ในรอบแรก