อยากมีลูกอีกคน แต่ทำหมันไปแล้ว ปัญหานี้แก้ไขอย่างไรดี

หมอเหมากิจทวีแนะ ป้องกัน Covid-19 ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ช่วยลดการแพร่เชื้อได้ดี

คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 สูงกว่าคนทั่วไปหรือไม่

การฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก IUI (Intra Uterine Insemination). เทคโนโลยีทางการ​แพทย์ที่ช่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยวิธีการฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก