ทำ IUI ครั้งเดียวติด ตั้งครรภ์สมใจ .. หลังได้วางแผนหาแนวทางการรักษาร่วมกันก่อนตัดสินใจเลือกวิธีฉีดเชื้อ IUI จนได้ตั้งครรภ์ ตั้งชื่อลูกว่าน้อง Kriti