ฮอร์โมนไทรอยด์มีความสำคัญในผู้หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์หรือมีบุตร ควบคุมโรคให้อยู่ในระดับปกติก่อนเพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์