น้องบลูเบรฟ ประสบความสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่ (ICSI) และตรวจคัดกรองโครโมโซม (NGS)

ประสบความสำเร็จได้ลูกชายจากการทำเด็กหลอดแก้วด้วย ICSI และ NGS

น้องบลูเบรฟ ประสบความสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่ (ICSI) และตรวจคัดกรองโครโมโซม (NGS)

ประสบความสำเร็จได้ลูกชายจากการทำเด็กหลอดแก้วด้วย ICSI และ NGS

น้องบลูเบรฟ ประสบความสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่ (ICSI) และตรวจคัดกรองโครโมโซม (NGS)

“น้องบลูเบรฟ”  อีกหนึ่งความสำเร็จ ที่เราเฝ้ารอคอยอย่างตั้งใจ คุณพ่อและคุณแม่ พยายามโดยวิธีธรรมชาติมาหลายปีแต่ไม่สำเร็จ จึงได้ตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้วแบบคัดกรองโครโมโซม เนื่องจากกังวลเรื่องความพิการ และใส่ตัวอ่อนและสำเร็จในรอบแรกผลที่ได้คือตั้งแฝด แต่สุดท้ายน่าเสียใจที่มีภาวะน้ำเดินก่อนถึงอายุครรภ์ที่ปลอดภัยจึงต้องยุติการตั้งครรภ์

ในรอบที่สอง ด้วยกำลังใจยอดเยี่ยมและการเตรียมร่างกายให้พร้อม หยอดตัวอ่อนกลับในรอบนี้ ตั้งครรภ์สำเร็จแต่แฝงด้วยความรู้สึกกังวล ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบเดิมอีก ด้วยการดูแลเอาใจใส่จากแพทย์และคนในครอบครัวอย่างเต็มที่ จึงมีความสำเร็จในวันนี้

ความสำเร็จในครั้งนี้น้องบลูเบรฟทั้งแข็งแรงและสมบูรณ์มากแล้ว น้องเป็นเหมือนสายใยความผูกพันและความห่วงใยที่ลึกซึ้งถึงความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลซึ่งกันและกันของคนในครอบครัว ที่คอยยื่นเคียงข้างให้กำลังใจ ประคับประคองจิตใจในวันที่สูญเสีย และผ่านมาได้ จนพบความสำเร็จ

ขอบคุณในความไว้วางใจและมิตรภาพที่มีให้ซึ่งกันและกัน ขอบคุณที่เชื่อใจและไว้ใจ นพ. กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์ (หมอเหมา) ครับ

น้องบลูเบรฟ ประสบความสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่ (ICSI) และตรวจคัดกรองโครโมโซม (NGS)
น้องบลูเบรฟ ประสบความสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่ (ICSI) และตรวจคัดกรองโครโมโซม (NGS)
น้องบลูเบรฟ ประสบความสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่ (ICSI) และตรวจคัดกรองโครโมโซม (NGS)
น้องบลูเบรฟ ประสบความสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่ (ICSI) และตรวจคัดกรองโครโมโซม (NGS)
น้องบลูเบรฟ ประสบความสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่ (ICSI) และตรวจคัดกรองโครโมโซม (NGS)

[NEXForms id=”6″ ]

YOU MAY ALSO LIKE