ครอบครัวน้อง Star ที่ประสบความสำเร็จด้วย IVF เพียงครั้งเดียว

ครอบครัวน้อง Star ที่ประสบความสำเร็จด้วย IVF เพียงครั้งเดียว

ครอบครัวน้อง Star ที่ประสบความสำเร็จด้วย IVF เพียงครั้งเดียว

อีกหนึ่งความสำเร็จจากความพยายามและตั้งใจ จนมีน้อง Star ในวันนี้ เคสนี้ใส่ตัวอ่อนกลับ 1 ตัว พบว่าตั้งครรภ์สำเร็จตั้งแต่ทำ IVF ในรอบแรก

น้อง Star แข็งแรง สมบูรณ์ น่ารักสมใจคุณพ่อคุณแม่ โดยเฉพาะหน้าตา ออกมาพิมพ์เดียวกับคุณพ่อเลยจริง ๆ ครับ

[NEXForms id=”6″ ]

YOU MAY ALSO LIKE