Covid-19 vaccination

การเตรียมเชื้ออสุจิ

การเตรียมเชื้ออสุจิ

ในกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วโดยการปฏิสนธิแบบ ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) เป็นขั้นตอนสำคัญในการเลือกตัวเชื้ออสุจิที่สมบูรณ์เข้าไปปฏิสนธิกับไข่โดยตรง ดังนั้นการเลือกตัวเชื้อให้ได้ตัวที่มีคุณภาพจะช่วยเพิ่มอัตราการปฏิสนธิ (Fertilization Rate), อัตราการพัฒนาตัวเป็นตัวอ่อนระยะบลาสโตซิส (Blastocyst Rate), ได้ตัวอ่อนที่ปกติ (Euploid Embryos) ให้เพิ่มขึ้น, ลดอัตราภาวะแท้งบุตร (Miscarriage Rate), ได้ตัวเชื้อที่ตาย หรือไม่สมบูรณ์ (Apoptotic Sperm ) จะมีความเสียหายที่ DNA จนซ่อมแซมไม่ได้ และจะพบการแตกของชิ้นส่วนของนิวเคลียสที่เรียกว่า DNA Damage หรือ DNA Fragmentation หากนำเชื้อเหล่านี้ไปใช้ปฏิสนธิ จะได้ตัวอ่อนไม่ไม่มีคุณภาพ ทำให้ อัตราการตั้งครรภ์ที่ต่ำ

ปัจจุบันเรามีวิธีการคัดเลือกเชื้อแบบพิเศษหลายแบบ ที่ได้รับความนิยมและได้ผลดีมีดังนี้

  1. MACS Sperm (Magnetic-Activated Sorting Sperm)
  2. HA-ICSI

 

MACS Sperm (Magnetic activated cell sorting Sperm)

เป็นวิธีการคัดเลือกเชื้ออสุจิตัวที่แข็งแรงสมบูรณ์ (Non-Apoptotic sperm) โดยอาศัยหลักการคือ เชื้ออสุจิที่ตายหรือเสียหาย (Apoptotic Sperm) เซลล์หุ้มผิวจะแตกขาดจากกัน ทำให้มีสาร Phosphatidylserine (PS) รั่วออกจากตัวเชื้อมาที่ผิว ซี่งเป็นตัวที่ช่วยบ่งว่า ตัวเชื้อนั้นไม่มีคุณภาพแล้ว สาร PS จะจับติดแน่นกับตัว Annexin V ได้ดีมาก ๆ โดยหลักการข้างต้น เมื่อนำเอาตัวเชื้อให้วิ่งผ่านช่องขนาดเล็ก ที่มีการเคลือบด้วยสารแม่เหล็กและ Annexin V ค่อยเป็นตัวดูดและดักจับกับเชื้ออสุจิที่ตาย ให้เข้ามาติดแน่น ไม่สามารถวิ่งผ่านไปได้ ดังนั้นจะเหลือเฉพาะตัวเชื้อที่ สมบูรณ์ แข็งแรงดีเท่านั้นที่ผ่านช่องนี้ออกมา และสามารถนำไปใช้ ICSI ต่อไปได้

 

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ MACS Sperm

งานวิจัยหลายฉบับพบข้อมูลตรงกันว่า การใช้วิธี MACS Sperm นั้นช่วยคัดเลือกเชื้อที่คุณภาพดี และสมบูรณ์ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 2-3 เท่า และลดจำนวนเชื้อที่ตายลงได้มาก เมื่อเทียบกับการเตรียมแบบวิธีธรรมดา สามารถช่วย

  1. เพิ่มอัตราการปฏิสนธิและพัฒนาตัวเป็นตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสได้ดีขึ้น
  2. ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้น
  3. ช่วยลดภาวะแท้งบุตรลงได้ เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้

 

ใครบ้างที่ควรใช้วิธี MACS Sperm

  1. คู่ที่เคยรักษาเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI แล้วพบผลการปฏิสนธิ หรืออัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวอ่อนหยุดพัฒนาตัวกว่าระยะที่เหมาะสม คุณภาพหรือเกรดตัวอ่อนไม่ดี หรือล้มเหลวจากการย้ายตัวอ่อนหลายรอบ
  2. คู่ที่ฝ่ายชายเคยมีประวัติตรวจพบอสุจิ มีปัญหาด้านคุณภาพ เช่น มีตัวเชื้อตายจำนวนมาก ตัวอสุจิมีรูปร่างผิดปกติมาก ตัววิ่งผิดปกติ ตัวอสุจิตรวจพบการแตกเสียหายของนิวเคลียสสูง DNA Fragment Index > 30% เป็นต้น

 

HA-ICSI

Hyaluronan Acid (HA) เป็นสารโปรตีนที่อยู่ล้อมรอบผิวของเซลล์ไข่ที่ปกติ ในกระบวนการปฏิสนธิตามธรรมชาติ ตัวเชื้อที่สมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นที่จะมาจับกับสาร HA นี้ได้ หลังจากนั้นตัวเชื้อจะเคลื่อนตัวผ่านเข้าไปในเซลล์ไข่ผสมกับนิวเคลียส และเกิดการพัฒนาตัวเป็นตัวอ่อนเกิดขึ้น

ปัจจุบันเราจึงใช้ประโยชน์ โดยใช้สาร HA ดังกล่าวมาหยดลงบนจานเพาะเลี้ยงที่มีอสุจิอยู่ เพื่อให้สาร HA ทำปฏิกิริยาจับกับที่อสุจิดี ช่วยคัดตัวเชื้อที่แข็งแรง สมบูรณ์และนำไปใช้ทำ ICSI ที่เรียกเทคนิคนี้ว่า HA-ICSI

 

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ HA-ICSI

การศึกษาส่วนใหญ่โดยรวมสนับสนุนประโยชน์ที่ได้จากการใช้วิธีนี้ ช่วยเพิ่มอัตราการปฏิสนธิ ช่วยทำให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตถึงระยะคลีเวจ และบลาสโตซิสได้มากขึ้น นอกจากนั้นยังเพิ่มอัตราฝังตัวและอัตราการตั้งครรภ์ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ รวมถึงลดอัตราการแท้งบุตรได้

 

เปรียบเทียบวิธี MACS Sperm กับ HA-ICSI

ทั้ง MACS Sperm และ HA-ICSI ทั้งสองวิธีนี้เป็นวิธีที่คัดเลือกเชื้อที่สมบูรณ์แข็งแรง ก่อนเข้าสู่กระบวนการปฏิสนธิ (ICSI) ทั้งสองวิธีมีจุดเด่นและข้อดีคนละด้าน คือ MACS Sperm ดีในแง่ที่เลือกเชื้อที่จากรูปร่างและนิวเคลียสสมบูรณ์ ไม่มีการแตกของสารพันธุกรรม ส่วน HA-ICSI คัดเชื้อจากการทำงานของเชื้อที่จับตัวกับสาร HA ที่อยู่บนผิวไข่ได้ดี ซึ่งเป็นวิธีที่คัดเชื้อเลียนแบบวิธีธรรมชาติ

สไมล์ ไอวีเอฟ คลินิก เราได้นำกระบวนการคัดเลือกเชื้อทั้งสองวิธีมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้ได้เชื้ออสุจิที่แข็งแรงที่สุด ดีที่สุด เพื่อนำไปปฏิสนธิกับไข่ เพื่อได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์แข็งแรง และเพิ่มโอกาสสำเร็จในการตั้งครรภ์สูงสุด ลดอัตราการแท้งบุตร

[NEXForms id=”6″ open_trigger=”popup” auto_popup_delay=”” auto_popup_scroll_top=”” exit_intent=”0″ type=”button” element_class=”” text=”::ปรึกษาแพทย์ออนไลน์::” button_color=”btn-success” ]

YOU MAY ALSO LIKE