Covid-19 vaccination

Q&A โดยหมอเหมากิจทวี-ทำเด็กหลอดแก้ว หลังใส่ตัวอ่อนเสร็จ ต้องปฎิบัติตัวอย่างไร?

Q&A ถามตอบปัญหาเด็กหลอดแก้ว โดยหมอเหมากิจทวี

เป็นคำถามที่พบได้บ่อยๆ มาก ในผู้ที่เข้ารับการรักษา ภาวะมีบุตรยาก โดยการทำเด็กหลอดแก้ว อิ๊กซี่ (ICSI) หรือ ไอวีเอฟ (IVF) กระบวนการย้ายตัวอ่อน ถือว่าเป็นกระบวนการ สุดท้าย ที่สำคัญมาก ที่นำมาสู้ความสำเร็จ ทุกๆคู่ต้องผ่านการย้ายตัวอ่อน และมักจะมีคำถาม เกี่ยวกับการปฎิบัติตัวหลังจากย้ายตัวอ่อนกลับเข้าโพรงมดลูก

การปฏิบัติตัวหลังการทำเด็กหลอดแก้ว นอนพักประมาณ 1-2 ชั่วโมงหลังการใส่ตัวอ่อนเข้าไปในโพรงมดลูก จึงจะกลับบ้านได้ ไม่ควรทำงานหนักเป็นเวลา 2-3 วันหลังการย้ายตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูก นั่งและนอนในท่าที่สบาย ไม่ต้องเครียดกังวลเกินไป และสามารถทํากิจวัตรประจำวันได้ 

นายแพทย์กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์ ( หมอเหมา ) สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก สไมล์ไอวีเอฟ คลินิก

[NEXForms id=”6″ ]

YOU MAY ALSO LIKE