Covid-19 vaccination

Q&A โดยหมอเหมากิจทวี -กลัวตัวอ่อนจะหลุด หยุดภาวะแท้งคุกคาม(Threatened abortion) ปฏิบัติถูกวิธีป้องกันความเสี่ยง

Q&A ถามตอบปัญหาเด็กหลอดแก้ว โดยหมอเหมากิจทวี

เป็นคำถามที่พบได้บ่อยๆ มาก ในผู้ที่เข้ารับการรักษา ภาวะมีบุตรยาก โดยการทำเด็กหลอดแก้ว อิ๊กซี่ (ICSI) หรือ ไอวีเอฟ (IVF) กระบวนการย้ายตัวอ่อน ถือว่าเป็นกระบวนการ สุดท้าย ที่สำคัญมาก ที่นำมาสู่ความสำเร็จ ทุกๆคู่ต้องผ่านการย้ายตัวอ่อน และมักจะมีคำถามที่ต้องวางแผนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น กระโดด ไอ จาม หัวเราะ เบ่งปัสสาวะ หรืออุจจาระ เดินขึ้นลงบันได การทำกิจวัตรประจำวัน จะมีผลทำให้ตัวอ่อนหลุด หรือไหลออกมา อาจส่งผลต่อภาวะแท้งคุกคาม(Threatened abortion) หรือไม่

หลักๆคือห้ามเกร็งมดลูกเช่น

  • พยายามไม่ขึ้นลงบันไดในช่วง 3 วันแรก เพราะการขึ้นลงจะทำให้กล้ามเนื้อมดลูกเกิดการเกร็ง
  • ห้ามท้องเสีย เพราะจะทำให้ลำไส้บิดตัวและทำให้เกร็งมดลูก เราก็เลยพยายามกินอะไรที่ปกติเหมือนเดิมไม่กินแปลกๆ
  • ห้ามเครียด ความเครียดทำให้ฮอร์โมนไม่สมดุลมีผลต่อการยึดเกาะตัวอ่อน
  • พยายามไม่ไอหรือจามแรงๆ เพราะสะเทือนท้อง
  • นายแพทย์กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์ ( หมอเหมา ) สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก สไมล์ไอวีเอฟ คลินิก

[NEXForms id=”6″ ]

YOU MAY ALSO LIKE