Covid-19 vaccination

ป้องกัน Covid-19 ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ช่วยลดการแพร่เชื้อได้ดี

การใช้หน้ากาก 2 ชั้น สามารถป้องกันการติดเชื้อจากฝอยละอองเพิ่มถึง 85%

“นพ. กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์ ชวนทุกคนมาใส่หน้ากาก 2 ชั้น สายพันธ์ใหม่กำลังแพร่ระบาด ช่วยตัวเองก่อนนาทีนี้ ”
ด้วยความห่วงใยจากหมอเหมา ตอนนี้ไวรัสโควิด สายพันธ์เดลต้า มาอีกแล้วครับอยากให้ทุกคนช่วยตัวเองให้มากที่สุด ด้วยการป้องกัน “Covid-19” โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องแบบ 2 ชั้นจะปลอดภัยมากขึ้น นอกจากจะเป็นการป้องกันตัวเองจากฝุ่นหรือโรคแล้ว ยังเป็นการป้องกันตัวเอง (หากเราไม่สบาย) ไม่ให้ไปแพร่ไปใส่คนอื่นอีกด้วย เป็นหนึ่งวิธีในการป้องกันตัวเองเบื้องต้น ล้างมือ ใส่แมสก์ เช็ดแอลกอฮอล์ ไม่อยู่ในที่แออัด จะได้ปลอดภัยจากโควิด

การใช้หน้ากาก 2 ชั้น สามารถป้องกันการติดเชื้อจากฝอยละอองเพิ่มถึง 85% และลดการกระจายเชื้อจากการที่เราไอหรือจามได้ถึง 96%
1.ใส่หน้ากาก 2 ชั้น โดยที่ใช้หน้ากากผ้าด้านนอก สวมคลุมหน้ากากอนามัยด้านใน ที่เป็นหน้ากากอนามัยแบบ disposable หรือหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง
2.ใส่หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานและมีแกนตรงสันจมูก ตรวจว่าไม่มีช่องว่างตรงจมูก แก้ม คาง
3.ไม่ให้ใช้ หน้ากากอนามัยแบบ disposable 2 ชั้น เพราะหน้ากากอนามัยแบบ disposable ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความกระชับกับใบหน้า
4.ไม่แนะนำให้ใส่หน้ากากทับหน้ากาก N95 เนื่องจากทำให้หายใจไม่สะดวก

Protect yourself and others from COVID-19
YOU MAY ALSO LIKE