Covid-19 vaccination

Mommy 40+ อยากมีลูก ช้าไปมั้ยเธอ!! คุณแม่ท้องแรก อายุมาก ภาวะความเสี่ยงต่อลูกสูง -Smile IVF

ผู้หญิงอายุ 40 แล้วยังมีลูกได้ไหม อยากตั้งครรภ์ในวัย 40+ ต้องทำอย่างไร

Mommy 40+ อยากมีลูก ต้องรีบปรึกษาหมอแล้วนะ

 • การตั้งครรภ์ธรรมชาติในวัย 40 ขึ้นไปนั้น เกิดขึ้นได้ยาก
 • ปัจจัยหลักๆ ที่ส่งผลต่อการมีบุตรยาก ก็คือ “อายุ” เพราะยิ่งอายุมาก ฝ่ายหญิงจะมีคุณภาพและจำนวนของฟองไข่ลดลง ทำให้โอกาสสำเร็จในการตั้งครรภ์ต่อเดือนลดน้อยลงด้วย ตามลำดับ และเกือบจะไม่โอกาสท้องเองตามธรรมชาติ เมื่ออายุครบ 45 ปี และหากโชคดีตั้งครรภ์ได้เองตอนอายุเกิน 40 ปี ยังมีความเสี่ยงแฝงต่อภาวะแท้งบุตรสูงมากเกินกว่าครึ่ง และพบว่ามีโอกาสที่บุตรในครรภ์จะมีความพิการและโครโมโซมผิดปกติได้มากขึ้นด้วย ดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นับจากอายุเริ่มเข้าวัย 40 ปี เป็นสิ่งสำคัญมากๆ อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไป เพราะเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสจะมีลูกโดยธรรมชาติ ย่อมเป็นไปได้ยาก
 • ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ เมื่ออายุ 40+
 • มีลูกยากขึ้นมากๆ จากปัญหาจำนวนและคุณภาพฟองไข่ที่เสื่อมลง โรคของมดลูก ฮอร์โมนผิดปกติ โรคประจำตัว ฯลฯ หากสามีอายุมากร่วมด้วย อาจมีความเสี่ยงสูงที่อสุจิจะไม่แข็งแรง แม้แต่การทำเด็กหลอดแก้วจะช่วยทำให้ตั้งครรภ์สำเร็จสูง แต่อายุแม่ก็มีความสำคัญมากๆ คือ โอกาสท้องในผู้หญิงอายุ 41– 44 ปี มีเพียง 5-12% ส่วนผู้หญิงอายุ 45 ปี มีโอกาสท้องจากการทำเด็กหลอดแก้วเพียง 1-2 % ต่อการเก็บไข่หนึ่งรอบ
 • ทารกในครรภ์มีโอกาสพิการหรือมีความผิดปกติทางพันธุกรรม แม่อายุมากมีความเสี่ยงสูงที่เด็กจะมีความพิการทางสมอง รูปร่างหน้าตา และสติปัญญาบกพร่อง สูงมากขึ้น ความผิดปกติที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มทารกดาวน์ซินโดรม พาทัวซินโดม เอ็ดเวิร์ดซินโดรม รวมถึงภาวะผิดปกติ อื่นๆที่สูงมากขึ้นอีกด้วย
 • มีโอกาสแท้งสูง ในช่วงตั้งครรภ์สามเดือนแรก ทั่วๆ ไป โอกาสแท้ง จะเกินกว่า 50% เลยทีเดียว เช่น หากคุณแม่ตั้งครรภ์ตอนอายุ 42 ปี  จะมีโอกาส แท้ง มากถึงเกือบ 60 % เลยทีเดียว
 • มีโอกาสที่เด็กทารกในครรภ์จะเสียชีวิต แม้แม่ที่อายุมากจะเป็นคนแข็งแรง แต่ร่างกายบางระบบเร่ิมทำงานทดถอย คำแนะนำจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ทั่วโลก จึงแนะนำให้แพทย์แจ้งความเสี่ยงที่ทารกอาจจะเสียชีวิตในครรภ์ต่อมารดาอายุมากที่ตั้งครรภ์ทุกคน
 • มีโอกาสที่มารดาจะเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์สูงกว่าคุณแม่อายุน้อย ได้แก่ ครรภ์เป็นพิษ เบาหวาน ตกเลือดก่อน ขณะ หรือหลังคลอด มีโอกาสตัดมดลูกหลังคลอดสูงขึ้น
 • มีโอกาสเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์และการคลอดสูงขึ้น
 • สำหรับฝ่ายหญิงที่เริ่มเข้าวัย 40 ปี หากวางแผนจะมีบุตร ควรรีบเข้ารับคำปรึกษาและตรวจประเมินความพร้อม จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก เพื่อช่วยแนะนำการปฎิบัติตัวและเลือกวิธีที่การรักษาที่เหมาะสม จะช่วยให้มีโอกาสตั้งครรภ์ที่รวดเร็ว โอกาสตั้งครรภ์สำเร็จสูงขึ้น รวมทั้งเป็นการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะได้บุตรที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • สำหรับฝ่ายชาย ถ้าเริ่มเข้าวัย 40 ปี ก็จะสังเกตว่า กำลังเริ่มตก สุขภาพโดยรวม เริ่มเสื่อมถอยลง บางท่านเริ่มมีโรคประจำตัวเรื่อรัง  เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วนลงพุง  ภาวะเครียดจากการทำงาน การใช้ชีวิตที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพ  เช่น การดื่มแอลกอฮอร์ สูบบุหรี่ พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ที่ส่งผลต่อการทำงานของระดับฮอร์โมนไม่สมดุล ส่งผลต่อกระบวนการสร้างเชื้ออสุจิ ทำให้จำนวนอสุจิน้อย  เชื้ออ่อน  ความแข็งแรง อัตราการว่ายหรือวิ่งของเชื้อลดลง  ความสมบูรณ์ของรูปตัวอสุจิน้อย โดยรวมทำให้โอกาสสำเร็จในการตั้งครรภ์จะลดน้อยลง
 • การรักษาสุขภาพ และการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีบุตร ของคู่สามี – ภรรยา ที่มีอายุเริ่มเข้าวัย 40 ปี ให้มีโอกาสตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ถ้าหากพยายามลองวิธีโดยธรรมชาติมาแล้ว 3 เดือนยังไม่ประสบผลสำเร็จ เบื่องต้นควรเข้ารับการตรวจประเมินจากแพทย์   และถ้าเกิน  6 เดือนไปแล้ว ต้องมีวิธีการรักษาบางอย่างเข้ามาเสริมไม่ว่าจะเป็นการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก IUI (Intrauterine Insemination )หรือการทำเด็กหลอดแก้ว IVF (InVitro Fertilization )/ICSI  (IntraCytoplasmic Sperm Injection )
 •  อย่ารอให้อายุเพิ่มมากขึ้น เพราะอายุก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น
mommy 40+ pantip
YOU MAY ALSO LIKE