การใช้เลเซอร์ตัดเปลือกตัวอ่อนเพื่อช่วยให้ตัวอ่อนฟักตัว

LAH การใช้เลเซอร์ตัดเปลือกตัวอ่อนเพื่อช่วยให้ตัวอ่อนฟักตัว

การใช้เลเซอร์ตัดเปลือกตัวอ่อนเพื่อช่วยให้ตัวอ่อนฟักตัว

LAH การใช้เลเซอร์ตัดเปลือกตัวอ่อนเพื่อช่วยให้ตัวอ่อนฟักตัว (LAH : Laser Assisted Hatching)

โดยปกติตัวอ่อน ก่อนระยะการฝังตัวจะมีเปลือกหนา หุ้มตัวอ่อนอยู่ ซึ่งจะคอยปกป้อง ตัวอ่อนจากสภาพแวดล้อม ที่ไม่เหมาะสม เมื่อตัวอ่อนโตเต็มที่ถึงระยะบลาสโตซิสท์ ตัวอ่อนจะค่อย ๆ พองตัวให้โตขึ้น พร้อมกับสร้างเอนไซม์มาย่อยเปลือก ให้บางลงและแตกออก หลังจากนั้นตัวอ่อนจะฟักตัวและดันตัวเองออกมาจากเปลือกที่มีรอยแยก เพื่อเริ่มกระบวนการ ฝังตัวที่โพรงมดลูกต่อไป

 

แต่บางครั้งพบว่า ตัวอ่อนไม่สามารถฟักตัวออกมาฝังได้ เช่น ตัวอ่อนที่ผ่านการแช่แข็ง ทำให้เปลือกแข็งมากขึ้น ตัวอ่อนบางตัวมีเปลือกที่หนาเหนียวกว่าปกติ อาจเพราะอายุของผู้ป่วย ที่มากขึ้น คุณภาพตัวอ่อนไม่ดี ทำให้กระบวนการฟักตัว ไม่สมบูรณ์ พบว่าอัตราการตั้งครรภ์ต่ำ

 

ปัจจุบัน สไมล์ ไอวีเอฟ คลินิก ได้นำเทคโนโลยี ที่ปลอดภัย และทันสมัยล่าสุดในการช่วยฟัก ของตัวอ่อนออกจากเปลือกหุ้ม (LAH) โดยใช้เลเซอร์ยิง ให้เปลือกตัวอ่อนบางลง ทำให้ตัวอ่อนฟักตัวง่ายขึ้น ช่วยทำให้อัตราการตั้งครรภ์ สูงขึ้นอย่างชัดเจน

Inquiry to Smile IVF Clinic
Powered by NEX-Forms
YOU MAY ALSO LIKE