ตั้งครรภ์สำเร็จในรอบแรก ด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว ICSI

ตั้งครรภ์สำเร็จในรอบแรก ด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว ICSI

ตั้งครรภ์สำเร็จในรอบแรก ด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว ICSI

ตั้งครรภ์สำเร็จในรอบแรก ด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว ICSI

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร สไมล์ ไอวีเอฟ คลินิก ขอแสดงความยินดีกับคู่ที่ตั้งครรภ์สำเร็จ ด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว ICSI กับคุณหมอเหมา (นพ. กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์) สำเร็จในรอบแรก

 

ปัจจุบันฝากครรภ์ต่อใกล้บ้านเรียบร้อยแล้ว

Inquiry to Smile IVF Clinic
Powered by NEX-Forms
YOU MAY ALSO LIKE