ความสำเร็จด้วยวิธีเด็กหลอดแก้วอิ๊กซี่ ICSI และตรวจคัดกรองความสมบูรณ์ของโครโมโซม

ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI) และ NGS ท้องตั้งแต่ครั้งแรก

ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI) ประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก

ประสบความสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยวิธีอิ๊กซี่ (IVF/ICSI) และได้ตรวจคัดกรองความสมบูรณ์ของโครโมโซม (NGS)

เก็บฟองไข่ได้ 21 ใบ พบไข่ที่สมบูรณ์ทั้งหมด 17 ใบ

น้ำเชื้อคุณผู้ชายก็แข็งแรงดี ผสมได้ตัวอ่อนตั้งต้น 16 ตัว

และพัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ อายุ 5/6 วัน

ได้เพียง 3 ตัว ตรวจคัดกรองโครโมโซม (NGS) แล้วได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์เพียง 1 ตัว

หลังจากนั้นได้เตรียมความพร้อมของโพรงมดลูกโดยวิธีอาศัยฮอร์โมนธรรมชาติ

ก่อนคุณหมอทำการใส่ตัวอ่อนกลับ

สรุปผลที่ได้คือ คนไข้ตั้งครรภ์สำเร็จตั้งแต่ในรอบแรก

ได้ตัวอ่อนคุณภาพดีและแข็งแรงมาก ซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดนั้น

ความสำคัญที่มากกว่าปริมาณของจำนวนฟองไข่ และตัวอ่อนตั้งต้น

การมีตัวอ่อนที่แข็งแรง ช่วยทำให้อัตราตั้งครรภ์สำเร็จสูง อัตราแท้งบุตรต่ำลง

[NEXForms id=”6″ ]

YOU MAY ALSO LIKE