แผนภาพ IVF Fertilization ทำเด็กหลอดแก้ว
แผนภาพ IVF Fertilization ทำเด็กหลอดแก้ว

แผนภาพ IVF Fertilization ทำเด็กหลอดแก้ว

แผนภาพ IVF Fertilization ทำเด็กหลอดแก้ว

  1. คู่รักเริ่มอยากมีบุตร : เตรียมพร้อมก่อนเร่ิม นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาการและยาบำรุงที่มีประโยชน์ ทำจิตใจให้เบิกบาน เทคโนโลยีการทำเด็กหลอดแก้ว สามารถช่วยให้ท่านมีลูกได้แน่นอน
  2. วางแผนการรักษาร่วมกัน : แพทย์จะให้คำปรึกษา สืบค้นหาปัญหา วางแผนการรักษา และแก้ไขให้ตรงจุด เพื่อนำความสำเร็จในการมีบุตรมาให้ท่าน
  3. เริ่มกระบวนการรักษา : ขั้นตอนระหว่างรักษา ฝ่ายหญิงฉีดยาฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการเติบโตของฟองไข่ ส่วนฝ่ายชาย ทานยาบำรุง เพิ่มคุณภาพเชื้ออสุจิ วางแผนล่วงหน้าในขึ้นตอนต่าง ๆ
  4. ดูดเก็บฟองไข่และเก็บน้ำเชื้ออสุจิ : แพทย์จะดมยาสลบ ให้ฝ่ายหญิงเพื่อใช้เข็มขนาดเล็กดูดเก็บฟองไข่ ส่วนท่านชายจะนัดมาให้น้ำเชื้อ ในวันเดียวกันที่ภรรยาเก็บไข่ จากนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์จะนำเข้าสู่กระบวนการต่อไป
  5. ผสมเชื้ออสุจิเข้าในฟองไข่ : ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สไมล์ไอวีเอฟคลินิกจะเลือกตัวเชื้ออสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์เพียง 1 ตัว เพื่อนำเข้าผสมกับฟองไข่ด้วยเทคนิกอิกซี้หรือไอวีเอฟ
  6. ดูแลเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจนแข็งแรง : เพาะเลี้ยงตัวอ่อนในอาหารและตู้เลี้ยงพิเศษ  ที่ควบคุมอุณหภูมิ อากาศ ความชื้น  ทีมนักวิทยาศาสตร์จะคอยดูแลเอาใจใส่ ลูก ๆ ของท่านอย่างดี คอยติดตามการเจริญเติบโตจนถึงระยะที่เหมาะสม และรายงานผลเป็นระยะ
  7. ย้ายตัวอ่อนกลับเข้าโพรงมดลูกเพื่อฝังตัว : แพทย์นำสายขนาดเล็ก ๆ ดูดตัวอ่อนไว้ที่ปลาย แล้วนำสายสอดกลับเข้าโพรงมดลูก วางปลายสายไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม  แล้วจึงหลอดตัวอ่อน จากนั้นให้ยาฮอร์โมนพยุงการตั้งครรภ์ เพื่อเสริมความแข็งแรงของการฝังตัว
  8. ตรวจฟังผลการตั้งครรภ์ : ถ้าผลสำเร็จ ฝากครรภ์และดูแลต่อโดยสูติแพทย์ต่อไป หากไม่สำเร็จต้องหาสาเหตุและแก้ไขข้อบกพร่อง และเร่ิมรอบการรักษาใหม่ในเดือนถัดไป
ความสำเร็จในการตั้งครรภ์ด้วยวิธี IUI
ความสำเร็จในกาาตั้งครรภ์ด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว
Line Official Account Smile IVF Clinic
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 097 1977
สายด่วน :
อาคารอารีย์ ฮิลล์ (Ari Hills) ชั้น 21
428 ซอยพหลโยธิน 10, ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน, เขตพญาไท 10400
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[NEXForms id=”6″ ]

YOU MAY ALSO LIKE