Covid-19 vaccination

ทำไม การฉีดเชื้อIUI จึงเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ได้มากกว่าการมีเพศสัมพันธ์เอง

ทำไม การฉีดเชื้อIUI จึงเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ได้มากกว่าการมีเพศสัมพันธ์เอง

คำถาม: พยายามลองมีลูกตามธรรมชาติ ได้ 1 ปีกว่าๆ แต่ไม่ท้องสักที ไปฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก IUI ดีมั้ย ?

ตอบ: การฉีดเชื้อ(IUI)เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ตั้งครรภ์เร็วขึ้น

  • โอกาสสำเร็จในแต่ละครั้งคือ ซึ่งมากกว่าวิธีมีเพศสัมพันธ์เองตามธรรมชาติหลายเท่า (ธรรมชาติ 3-4 % ต่อ เดือน)
  • ความสำเร็จของการฉีดเชื้อ(IUI) จะมากกว่าธรรมชาติประมาณ 3-5 เท่า ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้าน เชื้ออสุจิ ฟองไข่ รวมถึงเยื้อบุโพรงมดลูก โดยอธิบายได้ดังนี้

จำนวนเชื้อและคุณภาพ

  • การฉีดเชื้อ(IUI) ช่วยเพิ่มจำนวนตัวเชื้อ ที่จะว่ายขึ้นไปถึงท่อนำไข่ได้มากขึ้น เพราะธรรมชาติเชื้อส่วนใหญ่ตายที่ช่องคลอด
  • มีการปั่นแยกเพื่อช่วยคัดเลือกเชื้ออสุจิที่คุณภาพดี ทำให้โอกาสปฏิสนธิได้ดี
  • ลดระยะทางการว่ายของเชื้อ ให้ขึ้นไปที่ท่อนำไข่ได้เร็วขึ้น เนื่องจากฉีดเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง
  • ฉีดเชื้อตรงกับวันที่ไข่ตก ทำให้เพิ่มโอกาสการปฏิสนธิมากขึ้น

จำนวนฟองไข่

  • รอบที่ฉีดเชื้อ(IUI) มักจะมีการให้กินยาหรือฉีด เพื่อกระตุ้นเพิ่มฟองไข่ ส่วนใหญ่ได้จำนวนไข่มากกว่ารอบธรรมชาติ ซึ่งมีเพียงใบเดียว ดังนั้นจำนวนฟองไข่มากขึ้น โอกาสจะได้ตัวอ่อนจึงมากขึ้นและมีโอกาสท้องแฝดสูงขึ้นด้วย
  • กำหนดวันตกไข่ได้แม่นยำ เนื่องจากให้ยาควบคุมให้ตกไข่ พร้อมกับฉีดเชื้อในช่วงที่เหมาะสม ทำให้ไข่ถูกผสมกับเชื้อได้ดีขึ้น

เยื่อบุโพรงมดลูก

  • รอบที่ฉีดเชื้อ จะมีการอัลตราซาวด์ติดตามความหนาของเยื่อบุด้วย หากพบความหนาไม่เหมาะสม ก็จะช่วยแก้ไขให้ดีขึ้น จึงทำให้โอกาสการตั้งครรภ์สำเร็จสูง
  • ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้โอกาสในการตั้งครรภ์จากการฉีดเชื้อสูงขึ้นกว่าวิธีธรรมชาติ

[NEXForms id=”6″ ]

YOU MAY ALSO LIKE