Covid-19 vaccination

Q&A โดยหมอเหมากิจทวี การฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI) Intrauterine insemination ช่วยให้ท้องง่าย

Q&A ถามตอบปัญหาเด็กหลอดแก้ว โดยหมอเหมากิจทวี

IUI = Intrauterine insemination

การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก การฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก IUI (Intra Uterine Insemination). เทคโนโลยีทางการ​แพทย์ที่ช่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยวิธีการฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก

  • เป็นวิธีการช่วย ปั่นคัดเลือกเชื้ออสุจิ ที่แข็งแรง และนำเชื้ออสุจิ ฉีดเช้าสู่โพรงมดลูกโดยหลอดนำขนาดเล็ก ช่วยให้เชื้อ เข้าไปบริเวณท่อนำไข่ได้มากขึ้น โอกาสที่จะเชื้อจะผสมกับฟองไช่มีมากขึ้นกว่า วิธีธรรมชาติ
  • มีการกระตุ้นไข่ โดยการรับประทานยาหรือฉีดยาฮอร์โมนร่วมด้วย เพื่อเพิ่มจำนวนฟองไข่ที่สมบูรณ์ ให้มีจำนวนมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะได้ไข่ประมาณ 1-3 ฟองต่อรอบ
  • กำหนดวันตกไข่ โดยการฉีดยา โดยแพทย์ จริงทำให้ ทราบวันที่ตกไข่แน่นอน แม่นยำ ร่วมกับการฉีดเชื้ออสุจิ ในวันเดียวกันกับที่ไข่ตก จึงช่วยให้เพิ่มอัตราการตั้งครรภ์มากกว่า วิธีธรรมชาติ
  • โอกาสตั้งครรภ์สำเร็จ โดยเฉลี่ย ประมาณ รอบละ 10-15% ขึ้นกับจำนวนและคุณภาพของฟองไข่และเขื้ออสุจิ มักจะตั้งครรภ์สำเร็จ ใน 3 รอบแรก แต่ยังมีโอกาสเสี่ยง แท้งบุตร ตามธรรมชาติแล้วแต่ละช่วงอายุ นอกจากนั้นยังมีโอกาสตั้งครรภ์นอกมดลูกได้อีกเล็กน้อย

 

  • ข้อดี คือทำได้ง่าย สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย มีให้เลือกในหลายๆ คลินิก
  • ข้อจำกัด การฉีดเชื้อที่เกินกว่า 3 รอบ แล้วไม่สำเร็จ มักจะเกิดมากจาก การที่เขื้ออสุจิ และฟองไข่ ไม่สามารถมาปฎิสนธิกันได้ ซึ่งต้องแก้ไขด้วยวิธีอิ๊กซี่ ICSI
  • นัดหมายพบแพทย์ได้ทุกวัน นายแพทย์กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์ ( หมอเหมา ) สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก สไมล์ไอวีเอฟ คลินิก
  • โทร. 02 097 1977

[NEXForms id=”6″ ]

YOU MAY ALSO LIKE