ICSI ERA

ท้องสำเร็จแล้วนะ ICSI ตรวจโครโมโซมตัวอ่อน ERA® Test ตั้งครรภ์สำเร็จในครั้งแรกที่ย้ายตัวอ่อน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิ๊ง และคุณเจมส์ ทั้งคู่วางแผนมีลูก ด้วยวิธี ICIS ใส่ตัวอ่อนสำเร็จในครั้งแรก

ทั้งคู่วางแผนมีลูก ด้วยวิธี ICIS ใส่ตัวอ่อนสำเร็จในครั้งแรก ตรวจโครโมโซม ทำ ERA® Test (Endometrial Receptivity Analysis) เป็นชุดตรวจวินิจฉัย ที่ช่วยประเมินความพร้อมของเยื่อบุมดลูกก่อนการฝังตัว ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยง ของการไม่ฝังตัวของตัวอ่อน ด้วยการระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฝังตัวของตัวอ่อน และกำหนดเวลาย้ายตัวอ่อน เพื่อหาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดของผู้หญิงแต่ละคนในการใส่ตัวอ่อน ตั้งครรภ์สำเร็จ กลับบ้านอย่าง Happy ค่ะ

YOU MAY ALSO LIKE