Covid-19 vaccination

ส่องกล้องโพรงมดลูก และผ่าตัดส่องกล้อง

ส่องกล้องโพรงมดลูก และผ่าตัดส่องกล้อง

ส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscopic Surgery) และผ่าตัดส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery)

ผู้ที่พยายามมีบุตรด้วยวิธีธรรมชาติ, ฉีดเชื้อ, ทำเด็กหลอดแก้ว แล้วยังไม่สำเร็จ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะมาจาก ตัวมดลูก หรือเยื่อบุโพรงมดลูก ที่เป็นที่รับการฝังตัวของตัวอ่อน อาจจะมีปัญหา การส่องกล้องประเมินโพรงมดลูก หรือการผ่าตัดส่องกล้อง ทางหน้าท้อง จะทำให้เราเห็นปัญหา และสามารถผ่าตัดแก้ไข ก่อนที่จะมีการย้ายตัวอ่อน กลับเข้าโพรงมดลูก ช่วยทำให้อัตราการตั้งครรภ์สูงขึ้นได้

 

ส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscopic Surgery)

การใส่ตัวอ่อนคุณภาพดี เกรดสวย คัดกรองโครโมโซม พบว่าเป็นตัวปกตินั้น แต่ก็ไม่สำเร็จแสดงว่ามี “ภาวะฝังตัวล้มเหลว” คือ ตัวอ่อนฝังเข้าไปในมดลูกไม่ได้ ปัญหาที่พบได้บ่อยมาก ๆ เกือบครึ่งนึ่ง คือโพรงมดลูกมีปัญหา ที่ขัดขวางการฝังของตัวอ่อน พบบ่อยมากคือ ติ่งเนื้อโพรงมดลูก (Polyp ), พังผืดโพรงมดลูก (Synechiae), โพรงมดลูกอักเสบ (Endometritis), ปากมดลูกตีบ (Cervical Stenosis) พบได้บ้าง เช่น เยื้อบุมดลูกเจริญผิดปกติ, ผนังกันโพรงมดลูก, ก้อนเนื้องอกโพรงมดลูก, มดลูกพิการ

แนะนำให้ ส่องกล้องประเมินโพรงมดลูก (Hysteroscope) เพื่อหาสาเหตุและถ้าพบปัญหา ก็ตัดออกหรือแก้ไขก่อนทำการย้ายตัวอ่อนรอบถัดไป จะทำให้โอกาสตั้งครรภ์ในรอบหน้าสูงขึ้น

 

การส่องกล้องประเมินโพรงมดลูก (Hysteroscope) จะมีประโยชน์มาก สำหรับคนที่สงสัยว่า ภายในโพรงมดลูกมีปัญหา หรือรักษาด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว แล้วย้ายตัวอ่อนไปหลาย ๆ รอบ แต่ยังไม่สำเร็จ

 

ผ่าตัดส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery)

ผู้ป่วยบางราย อาจจะมีปัญหาก้อนเนื้องอกมดลูก, ท่อนำไข่บวม, การส่องกล้องประเมิน และผ่าตัดรักษาก่อน ที่จะใส่ตัวอ่อนกลับเข้าโพรงมดลูก จะช่วยทำให้อัตราความสำเร็จ ในการตั้งครรภ์สูงขึ้น

ทาง สไมล์ ไอวีเอฟ คลินิก มีบริการเกี่ยวกับ ส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscopic Surgery) และผ่าตัดส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery)

 

ปัจจุบัน ภาวะการมีบุตรยาก เป็นปัญหาของคู่แต่งงานหลายคู่ แต่ด้วยเทคโนโยชีที่ทันสมัย และการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นมาก ช่วยให้การมีบุตรไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Smile IVF มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยาก พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการมีบุตรให้กับคู่แต่งงาน ที่อยู่ในภาวะการมีบุตรยาก พร้อมทั้งช่วยวางแผนการมีบุตรในอนาคต

[NEXForms id=”6″ ]

 

YOU MAY ALSO LIKE