Covid-19 vaccination

Q&A โดยหมอเหมากิจทวี หลังย้ายตัวอ่อนเด็กหลอดแก้วอิ๊กซี่ ICSI ควรลางานกี่วัน สไมล์ ไอวีเอฟ

Q&A ถามตอบปัญหาเด็กหลอดแก้ว โดยหมอเหมากิจทวี

เป็นคำถามที่พบได้บ่อยๆ ในผู้ที่เข้ารับการรักษา ภาวะมีบุตรยาก โดยการทำเด็กหลอดแก้ว อิ็กซี่ หรือ ไอวีเอฟ กระบวนการย้ายตัวอ่อน ถือว่าเป็นกระบวนการ สุดท้าย ที่สำคัญมาก ที่นำมาสู้ความสำเร็จ ทุกๆคู่ต้องผ่านการย้ายตัวอ่อน และมักจะมีคำถามที่ต้องวางแผนเกี่ยวกับการหยุดพัก การทำงานหลังจากที่ หมอย้ายตัวอ่อนแล้ว เราควรที่จะวางแผนการหยุดพักการทำงาน อย่างน้อยกี่วัน

ไม่ควรทำงานหนักเป็นเวลา 5-6 วันหลังการย้ายตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูก ส่วนระยะตัวอ่อนเติบโตแข็งแรงเต็มที่  ควรหยุดงานเพียง 2-3 วันเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับ

นายแพทย์กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์ (หมอเหมา) สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก สไมล์ไอวีเอฟ คลินิก

[NEXForms id=”6″ ]

YOU MAY ALSO LIKE