การแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ไข่และเชื้ออสุจิ

แพ็คเกจ Future Freezing ราคา 169,000 บาท

แพ็คเกจ Future Freezing ราคา 169,000 บาท

ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวมีการรวมรายการรักษา และ กระบวนการของห้องปฎิบัติการ ดังต่อไปนี้

   1. ค่าตรวจเลือด เพื่อเตรียมความพร้อม (แลปติดเชื้อ) ของคนไข้ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง
   2. ค่าธรรมเนียม รายการตรวจติดตามระดับฮอร์โมน ของคุณผู้หญิงระหว่างการกระตุ้นไข่ FSH, E2, P4, LH คร้ังละ 2 ชนิด ไม่เกิน 4 คร้ัง
   3. ค่าธรรมเนียมแพทย์ 4 คร้ัง
   4. ค่าธรรมเนียมพยาบาล 4 คร้ัง
   5. ค่าตรวจภายในโดยการอัลตราซาวด์ 4 คร้ัง
   6. ค่ายากระตุ้น ไม่เกิน 3,000 (โดยไม่รวมยา Pergoveris) ยากันไข่ตก 4 โดส ยาทำให้ไข่ตก 1 โดส
   7. ค่าธรรมเนียมแพทย์ ในการเก็บไข่
   8. ค่าธรรมเนียม การเก็บไข่ (OPU)
   9. ค่าธรรมเนียม วิสัญญีแพทย์
   10. ค่าธรรมเนียม ตรวจสอบคุณภาพไข่
   11. ค่าแช่แข็งไข่ 1-20 ใบ
   12. ค่าธรรมเนียม แช่แข็งรายปี เป็นเวลา 5 ปี

 

แพ็คเกจดังกล่าว ไม่รวมรายละเอียด ดังนี้

 1. ค่าแช่แข็งปี ที่ 6 เป็นต้นไปคิดปี ละ 10,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนฟอง)
 2. ค่าการยิงสเปิร์ม
 3. การเจาะเปลือกไข่ด้วยเลเซอร์
 4. การเลี้ยงตัวอ่อนถึงวันที่ 5 และ 6
 5. ไข่ที่เกินจากแพ็คเกจ คิดเพิ่ม 4,000 บาท/ใบ

ลงทะเบียนสอบถามข้อมูลแพ็คเกจเพิ่มเติม

[NEXForms id=”15″ ]

YOU MAY ALSO LIKE