ครอบครัวน้อง Star ที่ประสบความสำเร็จด้วย IVF เพียงครั้งเดียว

ครอบครัวน้อง Star ที่ประสบความสำเร็จด้วย IVF เพียงครั้งเดียว

ครอบครัวน้อง Star ที่ประสบความสำเร็จด้วย IVF เพียงครั้งเดียว

ครอบครัวน้อง Star ที่ประสบความสำเร็จด้วย IVF เพียงครั้งเดียว

อีกหนึ่งความสำเร็จ จากความพยายามและตั้งใจ จนมีน้อง Sky ในวันนี้ เคสนี้ใส่ตัวอ่อนกลับ 1 ตัว พบว่าตั้งครรภ์สำเร็จตั้งแต่ในรอบแรก

 

น้อง Sky แข็งแรง สมบูรณ์ น่ารักสมใจคุณพ่อคุณแม่ โดยเฉพาะหน้าตา ออกมาพิมพ์เดียวกับคุณพ่อเลยจริง ๆ ครับ

Inquiry to Smile IVF Clinic
Powered by NEX-Forms
YOU MAY ALSO LIKE