In vitro fertilization package ICSI+ Embryo scope plus special price

174,000.00 ฿

Category:

Description

สำหรับคนไข้สัญชาติไทย หรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถือสัญชาติไทย ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวมีการรวมรายการรักษา และ กระบวนการของห้องปฎิบัติการ ดังต่อไปนี้

 • ค่าตรวจเลือดเพื่อเตรียมความพร้อม (แลปติดเชื้อ) ของคนไข้ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง
 • ค่าธรรมเนียมตรวจติดตามระดับฮอร์โมน ไม่เกิน 4 ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์
 • ค่าธรรมเนียมพยาบาล
 • ค่าตรวจภายในโดยการอัลตราซาวด์
 • ค่ายากระตุ้น ไม่เกิน 3,000 IU (โดยไม่รวมยา Pergoveris), ยากันไข่ตก 3 Does และยาทำให้ไข่ตก
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ในการเก็บไข่ และการเตรียมน้ำเชื้อ
 • ค่าธรรมเนียมการเก็บไข่ (OPU)
 • ค่าเจาะเซลล์หุ้มไข่และการยิงสเปิร์ม ( ICSI/IVF)
 • ค่าเลี้ยงตัวอ่อน ตั้งแต่ Day 1 – Day5/6
 • ค่าการเจาะเปลือกไข่ด้วยเลเซอร์
 • เพาะเลี้ยงตัวอ่อนในตู้เลี้ยงตัวอ่อน ชนิดพิเศษ Embryo scope plus 1 สไลด์ เลี้ยงตัวอ่อนได้ 16 ตัว มีผลส่งทางไลน์อัพเดทการโตของน้องให้คุณแม่ดูได้

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “In vitro fertilization package ICSI+ Embryo scope plus special price”

Your email address will not be published. Required fields are marked *