ความสำเร็จด้วยวิธีเด็กหลอดแก้วอิ๊กซี่ ICSI และตรวจคัดกรองความสมบูรณ์ของโครโมโซม

ความสำเร็จด้วยวิธีเด็กหลอดแก้วอิ๊กซี่ ICSI และตรวจคัดกรองโครโมโซม

ความสำเร็จด้วยวิธีเด็กหลอดแก้วอิ๊กซี่ ICSI และตรวจคัดกรองความสมบูรณ์ของโครโมโซม

ความสำเร็จด้วยวิธีเด็กหลอดแก้วอิ๊กซี่ ICSI และตรวจคัดกรองโครโมโซม

อีกหนึ่งความตั้งใจของครอบครัวสไมล์ไอวีเอฟ สำเร็จด้วยวิธีเด็กหลอดแก้วอิ๊กซี่ ICSI ตรวจคัดกรองความสมบูรณ์ของโครโมโซม

เก็บฟองไข่ได้ 21 ใบ ไข่สมบูรณ์ 17 ใบ นำ้เชื้อแข็งแรง ผสมได้ตัวอ่อนตั้งต้น 16 ตัว พัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์อายุ 5/6 วัน ได้เพียง 3 ตัว ตรวจคัดแล้วได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์เพียง 1 ตัว เตรียมความพร้อมของโพรงมดลูกโดยวิธีอาศัยฮอร์โมนธรรมชาติ ใส่ตัวอ่อนกลับ

ตั้งครรภ์สำเร็จในรอบแรก คุณภาพตัวอ่อนที่ดีและแข็งแรง สำคัญมากกว่าปริมาณจำนวนฟองไข่และตัวอ่อนตั้งต้น

การมีตัวอ่อนที่แข็งแรง ช่วยทำให้อัตราตั้งครรภ์สำเร็จสูง อัตราแท้งบุตรต่ำลง

Inquiry to Smile IVF Clinic
Powered by NEX-Forms
YOU MAY ALSO LIKE