มีลูกยาก สำเร็จได้ ด้วยเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้ว

มีลูกยาก สำเร็จได้ ด้วยเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้ว

มีลูกยาก สำเร็จได้ ด้วยเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้ว

มีลูกยาก สำเร็จได้ ด้วยเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้ว

คนไข้อายุ 39 ปี มีปัญหาเรื่องมีลูกยาก พยายามด้วยวิธีการฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ไม่สำเร็จ

ทำเด็กหลอดแก้ว 1 รอบ ได้ไข่น้อย ตัวอ่อนหยุดพัฒนาตัวที่ 3 วัน

 

รอบนี้ ตัดสินใจเข้ารับการรักษา เด็กหลอดแก้วที่สไมล์ไอวีเอฟ นพ.กิจทวี (หมอเหมา)ใส่ตัวอ่อน คุณภาพดี 1 ตัว ผลสำเร็จตั้งครรภ์ ตอนนี้ฝากท้องที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

 

ขอบคุณความไว้วางใจ และเลือกให้เราเป็นส่วนหนึ่งชองรอยยิ้มของท่าน

 

Inquiry to Smile IVF Clinic
Powered by NEX-Forms
YOU MAY ALSO LIKE