ทนพญ.กาญจณี มณีวาศ

ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการตัวอ่อน และผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทั่วไป

การศึกษาและการรับรอง ความเป็นมา

 • 2019: Embryologist ที่ผ่านการรับรอง by ESHRE
 • 2008: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประสบการณ์

 • ปัจจุบัน : Embryology Laboratory Manager ที่สไมล์ ไอวีเอฟ คลินิก
 • 2018-2022 :  Embryology Laboratory Manager ที่สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก 
 • 2012 – 2018 : Embryologist และ Laboratory Manager, Safe Fertility and PGD Center  
 • 2554 – 2555 : Application Specialist ที่ Biomérieux (Thailand) Ltd.
 • 2008 – 2011 : นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา AHTSO กลุ่มบริษัทซีพี

การฝึกอบรม

2023

 • Hand Hygeine Allied Health Online Learning Module

2022

 • Embryologist training and workshop 2022 @CMIVF, Chiangmai, Thailand
 • Attendance ATE Annual Meeting and General Assembly : The Battle of the human and the machine, Bangkok, Thailand
 • Attendance 38th Annual Meeting of ESHRE

2021 

 • 25th Annual Scientific Meeting 2021
 • 37th Annual Meeting of ESHRE, Webinar

2020 

 • 36th Annual Meeting of ESHRE, Webinar

2019 

 • 36th Annual Meeting of ESHRE, Austria

2018 

 • 3rd Intensive Course for Scientist in Medical Assissted Reproductive Technology

2017 

 • Embryology and Biopsy Workshop Illumina and Hamilton Thorne, Bangkok, Thailand

2016 

 • In Vitro Maturation of Human oocytes Lab set up Course with Mr.Weon Young Son

ความสำเร็จ

ผสมเทียม/ICSI: >350 รอบ/ปี   

PGT-A: > 250 เคส/ปี

สมาชิก

 • Member of Medical Technology Council of Thailand
 • Member of Association of Thai Embryologist
 • Member of Thai Society for Reproductive Medicine
 • Member of European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)