การตรวจวิเคราะห์ระดับ AMH ในเลือด

ฮอร์โมนแอนตี้มูลเลอเรีย AMH คืออะไร?

ฮอร์โมนแอนตี้มูลเลอเรียน (Anti-Mullerian Hormone) หรือเรียกสั้นๆว่า AMH คือฮอร์โมนที่ผลิตจากรังไข่ เป็นตัวบ่งบอกความสามารถในการทำงานของรังไข่หรือบอกจำนวนไข่ที่สามารถผลิตได้ ฮอร์โมน AMH จะมีค่าสูงขึ้นและลดลงเรื่อยๆ เมื่อผู้หญิงเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัว และจะลดลงจนหมดไปเมื่อมีอายุมากขึ้น

การตรวจ AMH คือการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH ซึ่งระดับเลือดของฮอร์โมนนี้สามารถบ่งบอกว่ามีจำนวนไข่เหลืออยู่สำหรับการเจริญพันธุ์มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามการตรวจ AMH นี้ไม่สามารถบอกถึงคุณภาพของไข่ได้ การตรวจ AMH ถือเป็นวิธีการชี้วัดปริมาณไข่ที่มีอยู่ในรังไข่ได้ดีที่สุดในปัจจุบัน

ใครที่ควรตรวจวัดระดับค่าระดับ AMH?

1.พยายามตั้งครรภ์มานานกว่า 6 เดือนและต้องการตรวจว่ามีไข่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับการตั้งครรภ์ ช่วยในการวางแผนว่าจะตั้งครรภ์โดยวิธีธรรมชาติ หรือควรพิจารณาวิธีการอื่นๆในการช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์

2.กำลังวางแผนทำ IVF หรือวิธีการอื่นเพื่อช่วยในการตั้งครรภ์ ระดับค่า AMH จะช่วยบอกให้ทราบว่าจะตอบสนองต่อการทำ IVF หรือวิธีการอื่นได้มากน้อยเพียงใด ระดับ AMH ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติหมายถึงรังไข่สามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นการตกไข่ได้ดีและมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มาก

3.ผ่านการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดรังไข่ และต้องการทราบว่าการรักษามีผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ในอนาคตหรือไม่

4.ต้องการตั้งครรภ์ในอนาคตและต้องการทราบปริมาณไข่ในปัจจุบัน

ควรเข้ามาตรวจช่วงไหนดี ?

ระดับของฮอร์โมน AMH ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของรอบเดือน ตรวจวันใดก็ได้และไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารล่วงหน้า