ใครบ้างที่ควรเข้าปรึกษาแพทย์เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว

เด็กหลอดแก้ว ทางออกที่ดีของผู้มีบุตรยาก

ผู้มีบุตรยาก เด็กหลอดแก้วอีกทางเลือกหนึ่ง

เมื่อประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก และพยายามมีบุตร ด้วยวิธีการอื่นๆ แล้วไม่ได้ผล ควรไปพบสูตินรีแพทย์ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามีบุตรยาก เพื่อปรึกษาขอคำแนะนำ

การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคนิคของเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI)

คนไข้ที่จะตัดสินใจ เข้ารับการรักษาร่วมกับแพทย์ โดยพิจารณาจากประวัติการรักษา ที่ผ่านมาของคนไข้ ซึ่งจะได้ทราบถึง ข้อดี ข้อเสีย ความเสี่ยง โอกาสประสบความสำเร็จ จากนั้นแพทย์ จะตรวจร่างกายคนไข้ และทดสอบคัดกรองด้วยวิธีต่าง ๆ ก่อนวางแผนรักษา และนัดหมายในขั้นตอนต่อไป

ใครบ้างที่ควรเข้าปรึกษาแพทย์เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว

 • คู่สมรสที่ฝ่ายหญิง มีท่อนำไข่อุดตัน หรือท่อนำไข่ถูกทำลาย
 • คู่สมรสที่ฝายชาย มีปัญหาเกี่ยวกับเชื้ออสุจิ ได้แก่ มีจำนวนอสุจิน้อย, อสุจิเคลื่อนที่ได้ไม่ดี
 • คู่สมรสที่ยังไม่ทราบสาเหตุ ของการมีบุตรยาก และพยายามมีบุตรมามากกว่า 2 ปี
 • คู่สมรสที่ได้ใช้วิธีกระตุ้นการตกไข่ และการผสมเทียม โดยการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง (IUI) มาแล้ว 4-6 รอบ แต่ยังไม่ตั้งครรภ์
 • คู่สมรสที่ต้องเก็บรักษาเชลล์สืบพันธุ์ แช่แข็งไว้ใช้ในอนาคต เช่น ยังไม่แต่งงาน, อยู่ระหว่างรักษาโรค ต้องให้ยาเคมีบำบัด หรือฉายแสง ซึ่งมีผลเสียต่อไข่และน้ำเชื้ออสุจิ
 • คู่สมรสที่วางแผนการตั้งครรภ์เมื่อพร้อม การทำเด็กหลอดแก้ว ช่วยกำหนดช่วงเวลา ที่จะวางแผนจะตั้งครรภ์ได้ เพราะตัวอ่อนสามารถเก็บรักษาแช่แข็งไว้ใช้ได้นานหลายสิบปี
 • คู่สมรสที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรม ที่จะถ่ายทอดไปยังบุตรได้ เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย เคยคลอดบุตรที่พิการด้านร่างกายหรือสติปัญญา เช่น ดาวน์ซินโดรม เป็นต้น
 • คู่รักที่มีปัญหาการแท้งบุตรหลายครั้ง การทำเด็กหลอดแก้ว แบบคัดกรองโครโมโซม ที่ปกติจะช่วยทำให้ตั้งครรภ์สำเร็จ และลดอัตราการแท้งบุตรได้
 • คู่สมรสฝ่ายชาย ที่ไม่มีตัวเชื้ออสุจิ หรือเป็นหมัน ต้องใช้เซลล์อสุจิบริจาคแทน
 • ผู้หญิงที่มีอาการปวดประจำเดือนรุนแรง อาจมีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ควรรีบปรึกษาแพทย์
 • ผู้หญิงที่อายุมาก โดยเฉพาะคนที่อายุเกิน 35 ปี จำนวนฟองไข่จะลดลง และเสื่อมสภาพไปตามอายุ หรือรังไข่ถูกตัด รังไข่ฝ่อแต่กำเนิด
 • ผู้หญิงที่ไข่ตกไม่สม่ำเสมอ มีภาวะไข่ไม่ตกเรื่อรัง (PCOS) มีก้อนช็อกโกแลตซีสต์ที่รังไข่ หรือก้อนถุงน้ำรังไข่
 • ผู้หญิงที่มีปัญหา ท่อนำไข่ตีบตัน หรือถูกตัด ไม่สามารถตั้งครรภ์ด้วยวิธีธรรมชาติได้ นอกจากใช้วิธีการรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว
Line Official Account Smile IVF Clinic

[NEXForms id=”6″ ]

YOU MAY ALSO LIKE