ย้ายตัวอ่อนในรอบสดและรอบแช่แข็ง Fresh/Frozen Embryo Transfer

ย้ายตัวอ่อนในรอบสดและรอบแช่แข็ง (Fresh/Frozen Embryo Transfer)

ในการรักษาผู้ป่วยที่ มีบุตรยาก จะมีขั้นตอนของกระตุ้น จำนวนของเซลล์ไข่ ด้วยการฉีดยาฮอร์โมน ในกลุ่มโกนาโดโทรฟิน เช่น ฮอร์โมน LH (Luteinizing Hormone), และ FSH (Follicle Stimulating Hormone) ดังนั้น การตกไข่ในรอบ ของการรักษา ด้วยการฉีดยากระตุ้น จึงมีจำนวนมากกว่า การตกไข่ ในรอบธรรมชาติ

เมื่อขั้นตอนของ การเก็บไข่ (Oocyte Pick Up) สิ้นสุดลง เจ้าหน้าที่ ในห้องปฏิบัติการ (LAB) จะนำไข่ที่ได้ ไปปฏิสนธิกับสเปิร์ม ด้วยวิธี ICSI ซึ่งภายหลัง จากการปฏิสนธิ คนไข้มีโอกาส ที่จะมีตัวอ่อนมากกว่า 1 ตัว ซึ่งเป็นจำนวน ที่สูงกว่าการตั้งครรภ์ ตามธรรมชาติ ที่จะมีการตกไข่เพียง แค่ฟองเดียว หรือ มีตัวอ่อนเพียง หนึ่งตัวเท่านั้น ดังนั้น คนไข้จึงสามารถ เลือกตัวอ่อนที่สมบูรณ์ ที่สุดในการย้ายเข้าสู่ โพรงมดลูก และตัวอ่อนที่เหลือ ยังสามารถเก็บไว้ใช้ ในอนาคตได้อีก

วิธีแช่แข็งแบบผลึกแก้ว (VITRIFICATION)

ในกรณีที่คนไข้ ประสงค์ที่จะเก็บรักษา ตัวอ่อนที่ได้จาก การรักษาไว้ สามารถทำได้โดย วิธีการแช่แข็งตัวอ่อน ซึ่งทาง สไมล์ ไอวีเอฟ คลินิก มีบริการแช่แข็งตัวอ่อน ด้วยวิธีแช่แข็ง แบบผลึกแก้ว (VITRIFICATION) ซึ่งใช้หลักการ ลดอุณหภูมิ ของน้ำยาไครโอโพรเทกแทนต์ (CRYOPROTECTANT) ที่มีคุณสมบัติ ป้องกันการเกิดผลึกน้ำแข็ง เมื่อมีการลดอุณหภูมิ อย่างรวดเร็ว น้ำยาจะมีลักษณะ เป็นผลึกแก้ว แตกต่างจากวิธีการแช่แข็ง แบบเดิม ที่มีลักษณะของ ผลึกเป็นน้ำแข็ง ซึ่งผลึกในลักษณะดังกล่าว อาจเป็นอันตราย ต่อเซลล์ของตัวอ่อนได้

การแช่แข็งตัวอ่อนมีประโยชน์อย่างไร

หากคนไข้วางแผน ที่จะมีบุตรเพิ่มในอนาคต หรือในกรณีที่ ไม่ประสบความสำเร็จ ในการตั้งครรภ์ คนไข้สามารถ ใช้ตัวอ่อนที่แช่แข็งเก็บไว้ได้ ดังนั้น จึงเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายให้กับคนไข้ โดยที่ไม่ต้องเริ่ม ขั้นตอนการรักษาใหม่ทั้งหมด

ปัจจุบัน ภาวะการมีบุตรยาก เป็นปัญหาของคู่แต่งงานหลายคู่ แต่ด้วยเทคโนโยชีที่ทันสมัย และการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นมาก ช่วยให้การมีบุตรไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Smile IVF มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบัตยาก พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการมีบุตรให้กับคู่แต่งงาน ที่อยู่ในภาวะการมีบุตรยาก พร้อมทั้งช่วยวางแผนการมีบุตรในอนาคต