บริการด้านอื่น ๆ ทางสูติศาสตร์และนรีเวช

บริการด้านอื่น ๆ ทางสูติศาสตร์และนรีเวช (General Obstetric and Gynecology Care)

  • บริการด้านอื่น ๆ ทางสูติศาสตร์และนรีเวช
  • ตรวจภายในโรคสตรีทั่วไป
  • ดูแลภาวะผิดปกติทางฮอร์โมนนรีเวช
  • ฝากครรภ์และทำคลอดบุตร
  • วางแผนครอบครัวและคุมกำเนิด
  • ดูแลหญิงวัยหมดระดูและการใช้ฮอร์โมนทดแทน