กฎหมาย เกี่ยวกับ การรักษาภาวะมีบุตรยาก ในประเทศไทย คำถา [...]

แอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย เป็นพาหะที่ค่อนข้างรุนแรง โดยสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระดูกโดยตรง และอาจส่งผลให้ทารกเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์

อยากมีลูกอีกคน แต่ทำหมันไปแล้ว ปัญหานี้แก้ไขอย่างไรดี

หมอเหมากิจทวีแนะ ป้องกัน Covid-19 ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ช่วยลดการแพร่เชื้อได้ดี