อาการของการตั้งครรภ์ไม่ปกติ สัญญาณเตือนอันตรายของคนท้อง [...]
"ทำไมว่าที่คุณแม่เตรียมตั้งครรภ์ ควรทานโฟลิก ก่อนล่วงหน [...]
กฎหมาย เกี่ยวกับ การรักษาภาวะมีบุตรยาก ในประเทศไทย คำถา [...]

แอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย เป็นพาหะที่ค่อนข้างรุนแรง โดยสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระดูกโดยตรง และอาจส่งผลให้ทารกเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์