แอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย เป็นพาหะที่ค่อนข้างรุนแรง โดยสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระดูกโดยตรง และอาจส่งผลให้ทารกเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์

อยากมีลูกอีกคน แต่ทำหมันไปแล้ว ปัญหานี้แก้ไขอย่างไรดี

หมอเหมากิจทวีแนะ ป้องกัน Covid-19 ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ช่วยลดการแพร่เชื้อได้ดี

อยากมีลูก พยายามทำเองมา 1 ปีแล้ว แต่ไม่ท้อง ไม่ตั้งครรภ์สักที ทำไงดี

การฉีดเชื้อช่วยเพิ่มจำนวนตัวเชื้อ ที่จะว่ายขึ้นไปถึงท่อนำไข่ได้มากขึ้น เพราะธรรมชาติเชื้อส่วนใหญ่ตายที่ช่องคลอด