แพ็กเกจ ICSI +ตรวจคัดกรองโครโมโซม 3 ตัว + ค่าแช่แข็งตัวอ่อน 3 ตัว+เลี้ยงตัวอ่อนด้วยตู้embryo scope 1 slide+Biopsy Services Day5/6 + ย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง 269,000 บาท

This package is exclusive for foreign couple only. ICSI [...]