การเลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะบลาสโตซิสท์ (Blastocyst Culture)

การเลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะบลาสโตซิสท์ (Blastocyst Culture)

การเลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะบลาสโตซิสท์ (Blastocyst Culture)

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถเพาะเลี้ยงตัวอ่อนไว้ภายนอกร่างกาย จนตัวอ่อนเจริญเติบโตถึงระยะพร้อมฝังตัว (ใช้ระยะเวลา 5 หรือ 6 วันหลังการผสม) ที่เรียกว่า บลาสโตซิสท์ (Blastocyst Transfer)

ซี่งเป็นระยะที่ตัวอ่อนมีความแข็งแรง แล้วจึงค่อยใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อให้ตัวอ่อนฝังตัวและเกิดการตั้งครรภ์ ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้มากขึ้นกว่าการย้ายตัวอ่อนในระยะวันที่ 3 (Cleavage Transfer)

นอกจากนี้ การเลี้ยงมาในระยะนี้ตัวอ่อนแข็งแรง ทนทาน สามารถตัดเอาเซลล์บางส่วนตัวอ่อน เพื่อไปส่งตรวจวินิจฉัยโครโมโซมเพิ่มเติม โดยที่ไม่กระทบตัวศักยภาพและคุณภาพตัวอ่อน เมื่อเทียบกับการตัดเซลล์ไปส่งตรวจในระยะวันที่ 3

การเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงระยะ Blastocyst ใน Day5 Day6 อาจทำให้คนไข้บางรายไม่ได้รับการย้ายกลับตัวอ่อน เนื่องจากไม่มีตัวอ่อนที่เจริญเติบโตจนถึงระยะบลาสโตซิสท์

ดังนั้น การเลือกที่จะเลี้ยงและย้ายกลับตัวอ่อนใน Day5 อาจต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น จำนวนและคุณภาพของตัวอ่อน

 

สไมล์ ไอวีเอฟ คลินิก สนับสนุนให้คนไข้เลี้ยงตัวอ่อนมาจนถึงระยะบลาสโตซิสท์

[NEXForms id=”6″ ]

YOU MAY ALSO LIKE