พยากรณ์ปริมาณไข่ในรังไข่ ได้ด้วยการตรวจ AMH

พยากรณ์ปริมาณไข่ในรังไข่ ได้ด้วยการตรวจ AMH

พยากรณ์ปริมาณไข่ในรังไข่ ได้ด้วยการตรวจ AMH

พยากรณ์ปริมาณไข่ในรังไข่ ได้ด้วยการตรวจ AMH

การวางแผนมีบุตรสำหรับผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากนั้นส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการตรวจอัลตราซาวน์ผ่านทางช่องคลอด จึงอาจทำให้คนไข้ผู้หญิงที่เพิ่งจะเคยตรวจครั้งแรก ๆ เกิดความเขินอายและกังวลใจได้

ในปัจจุบัน จะมีวิธีการตรวจระดับฮอร์โมน AMH ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้ โดยวิธีการตรวจจะใช้การเจาะเลือดแบบธรรมดา แต่สามารถพยากรณ์ปริมาณไข่ในรังไข่ได้เช่นเดียวกันกับการตรวจอัลตราซาวน์ AMH หรือ Anti-Müllerian hormone เป็นฮอร์โมนที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก เพราะสามารถช่วยประเมินจำนวนของไข่ในรังไข่ได้อย่างแม่นยำ และมีค่าคงที่ในแต่ละรอบเดือน ไม่ว่าเราจะเจาะเลือดในช่วงเวลาไหนของรอบประจำเดือนก็ตาม โดย AMH จะสร้างมาจากฟองไข่ที่สะสมในรังไข่โดยตรง เพราะฉะนั้นปริมาณของฮอร์โมนจึงสัมพันธ์กับปริมาณของไข่ที่เหลืออยู่ในรังไข่ โดยในผู้ที่มีอายุมากจะมีค่า AMH ต่ำ เนื่องจากมีปริมาณไข่จะลดจำนวนลงไปตามอายุที่มากขึ้นการตรวจ AMH จัดเป็นทางเลือกสำคัญทางเลือกหนึ่งสำหรับแนวทางในการวางแผนการมีบุตร ทั้งด้านเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตั้งครรภ์โดยวิธีธรรมชาติ หรือการพิจารณาการรักษาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์

ความสำเร็จในการตั้งครรภ์ด้วยวิธี IUI
ความสำเร็จในกาาตั้งครรภ์ด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว
Line Official Account Smile IVF Clinic
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 097 1977
สายด่วน :
อาคารอารีย์ ฮิลล์ (Ari Hills) ชั้น 21
428 ซอยพหลโยธิน 10, ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน, เขตพญาไท 10400
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[NEXForms id=”6″ ]

YOU MAY ALSO LIKE