Covid-19 vaccination

Q&A โดยหมอเหมากิจทวี-ฉีดเชื้ออสุจิแต่ไม่ท้อง ใช้วิธีเด็กหลอดแก้วอิ๊กซี่ ICSI สำเร็จแน่นอน เชื่อหมอ!!

Q&A ถามตอบปัญหาเด็กหลอดแก้ว โดยหมอเหมากิจทวี

สำหรับคู่ที่มีปัญหามีบุตรยาก ที่ได้ทำการฉีดเชื้ออสุจิ IUI มาหลายรอบแล้ว ยังไม่ท้องสักที

นายแพทย์กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์ ( หมอเหมา ) สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก แนะนำให้ใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้วแบบอิ๊กซี่ ICSI : Intracytoplasmic Sperm Injection จะสามารถช่วยแก้ไข ข้อจำกัด ของการฉีดเชื้อ IUI และทำให้ตั้งครรภ์สำเร็จได้ โดย

  • การฉีดยาฮอร์โมนกระตุ้นไข่ของการทำเด็กหลอดแก้ว มีข้อได้เปรียบในเรื่องของจำนวน ฟองไข่ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยประมาณถึง 15-20 ฟอง มีจำนวนมากกว่าวิธีการฉีดเชื้อจะมีการกินยาเร่งฟองไข่ อาจจะได้จำนวนฟองไข่ได้ 2-3 ฟอง เท่านั้นเอง ด้วยเหตุผลนี้ ยิ่งมีจำนวนฟองไข่ มากขึ้นเท่าใด โอกาส การตั้งครรภ์สำเร็จก็จะมากขึ้นเท่านั้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิสนธิของตัวเชื้ออสุจิและฟองไข่ ได้ดีขึ้นมากกว่า การปล่อยให้เขื้อและอสุจิ ผสมกันเองตามธรรมขาติ หรือการฉีดเชื้อช่วยมีโอกาสเพียง 15 -20 % ต่อรอบเดือน และการทำอิ๊กซี่ช่วยทำให้การปฏิสนธิสูงขึ้นได้ เป็น 70-80%ในแต่ละรอบ ซึ่งจะทำให้ โอกาสที่ได้ตัวอ่อนจึงดีขึ้นมากๆ กว่าวิธีฉีดเชื้ออสุจิและธรรมชาติ
  • หลังจากไข่และอสุจิมีการปฏิสนธิกันแล้ว วิธีการทำเด็กหลอดแก้ว ยังช่วยดูแลและเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ในตู้อบฟักเลี้ยง ซึ่งอันนี้ ทำให้ เราสามารถที่จะประเมินพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเชลล์ตัวอ่อนได้ และจะทราบระยะที่แน่ชัด เมื่อตัวอ่อนโตขึ้นเต็มวัยแล้ว ก็เพียงนำตัวอ่อน หยอดกลับเข้าโพรงมดลูก และลุ้นว่าตัวอ่อนจะฝังตัวได้หรือไม่ เพียงเท่านี้ ก็ช่วยเร่งโอการการตั้งครรภ์ให้ได้ดีขึ้น ไม่เหมือนกับการฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปเจอกับฟองไข่ ซึ่งเมื่อฉีดไปแล้ว เราไม่สามารถ ที่จะทราบได้เลยว่ามีการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนหรือตัวอ่อนพัฒนาหรือเจริญเติบโตได้หรือไม่ แบ่งตัวเป็นอย่างไร ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงทำให้ การฉีดเชื้ออสุจิ เข้าไปพบกับ ฟองไข่ IUI อาจจะไม่ได้ ช่วยแก้ปัญหา ในมิติอื่นๆ ดังที่กล่าวไว้ ดังนั้นการทำเด็กหลอดแก้วอิ๊กซี่ ICSI จึงช่วยแก้ปัญหาได้มาก จึงทำให้อัตราการตั้ง ครรภ์สูงขึ้น

นายแพทย์กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์ ( หมอเหมา ) สไมล์ไอวีเอฟ คลินิก

[NEXForms id=”6″ ]

YOU MAY ALSO LIKE