พญ ปวีณา สารการโกศล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช

ประกาศนียบัตร

พศ 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะเเพทย์ศาสตร์วชิระพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

 • พ.ศ. 2560 สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2562 อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ

 • สมาชิกแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกราชวิทยาลัยสูติศาสตร์นรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิก European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

ความรู้ความเชี่ยวชาญ

 • ดูแลผู้มีบุตรยาก, วางแผนการมีบุตร, นับวันตกไข่ (Dating), กระตุ้นไข่ (Ovulation induction), ฉีดเชื้อ (IUI), เด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI)
 • ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์, ทำคลอดบุตร, ผ่าตัดคลอด, ทำหมัน, วางแผนคุมกำเนิด
 • ดูแลการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เช่น ท้องท้องนอกมดลูก, ภาวะแท้งคุกคาม
 • ดูแลโรคในสตรี ภาวะติดเชื้อในสตรี เช่น ตกขาว, คันช่องคลอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, เลือดออกผิดปกติ, ภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล
 • ดูแลหญิงวัยหมดระดู, การใช้ฮอร์โมนทดแทน (Hormone replacement )
 • ผ่าตัดส่องกล้อง (Laparoscopy)
 • ส่องกล้องประเมินโพรงมดลูก (Hysteroscope)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556-2557 แพทย์ใช้ทุนประจำโรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจบุรี
 • 2558-2560 แพทย์ประจำบ้านภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2561-2562 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2563-2566 สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยากและวัยทอง ประจำโรงพยาบาลธนบุรี